Kopli liinidest võib saada isejuhtivate autode katsepiirkond

Seni võib Kopli liinidel näha sagedasti autosid, mis pole kuidagi isejuhitavad

FOTO: Martin Ilustrumm

Tallinna linnavolikogu korraldatud innovaatiliste lahenduste ideekonkursi võitjaks osutus projekt, mis näeb mõnevõrra räsitud seisus Kopli liinide muutmist isejuhtivate autode katsepiirkonnaks.

Idee kannab nime «Isesõitvate autode pilootprojekt» ja selle autoriks on Kristjan Salumaa. Ideelahenduse sisu seisneb Kopli liinide kui uue arenduspiirkonna muutmises isesõitvate autode katsepiirkonnaks.

«Võidutöö puhul on kindlasti tegemist tulevikku suunatud projektiga, mille teostatavuse võimalikkust tuleks vaadata 15 aasta perspektiivis,» täpsustas Tallinna linnavalitsuse ettevõtluse arendamise osakonna juhataja Jaanus Mutli.

Mutli sõnul on isesõitev auto tehnoloogiline uuendus, mis muudab jäädavalt ühiskonda, ja Tallinn võiks siin olla teenäitajaks miks mitte lausa Euroopa mastaabis.

«Kuna Tallinna linnal on eesmärk, et Kopli liinidel arendataks välja uus elamurajoon, siis on võidutöö autor välja pakkunud, et isesõitvate autode pilootprojektiga võiks just seal alustada,» ütles Mutli Postimehe tehnikaportaalile.

Projekti idee seisneb selles, et kohalikud elanikud kasutaksid oma isiklike autode või ühistranspordi asemel isesõitvaid autosid. Ehk siis tegemist oleks alternatiiviga isiklikele autodele ja ühistranspordile.

Ideekonkursi algataja ja Tallinna Linnavolikogu innovatsioonikomisjoni esimees Andres Kollisti sõnul võib konkursi tulemustega rahule jääda, sest põnevaid ideid laekus mitmeid ja sõelale jäänud kümme tööd on kõik teostatavad.

Ideekonkursi teise auhinna pälvis Liis Pihl kogukonda kaasava avalike alade haldamise projektiga «Linnapõllumajandus Tallinnas», mis soosib avalike ja eratühermaade ajutist kasutuselevõttu linnaaedadena. Kolmanda auhinna sai ideelahendus märgusõnaga «Tallinn kõneleb!», mille fookuses on beacon-tehnoloogial põhinev audiogiid, mille taristule on võimalik luua muidki tooteid-teenuseid. Selle ideelahenduse autoriks on Raul Allikivi.

Tallinna innovaatiliste lahenduste ideekonkursile laekus poolsada ideed. Konkursi auhinnafondi suurus oli 15 000 eurot.

Tagasi üles