Euroopa Komisjon käivitas 50-miljardilise investeeringu majanduse digiteerimiseks

Andrus Ansip

FOTO: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Euroopa Komisjon tegi täna avalikuks plaani investeerida lähiaastatel koos erasektori ja liikmesriikidega majanduse digiteerimisse 50 miljardit eurot ning loodab samas selle tulemil iga-aastast tulu tõusvat 110 miljardi euro ulatuses igas majandusharus.

Ühelt poolt toetab komisjon liikmesriikide digimajanduse projekte ja loob ise üleeuroopalisi keskseid teenuseid, teisalt asub toetama ühtsete standardite kehtestamist sellistes valdkondades nagu mobiilne internet, pilveteenused, asjade internet ja küberjulgeolek.

Komisjon märgib, et osas riikides on majanduse digiteerimise projektid juba käivitatud. Samas on Eesti ja Leedu ühed vähesed, keda me selliste riikide nimekirjas praegu ei leia.

Muude projektide hulgas käivitas komisjon 5,5 miljardi eurose digitaalinnovatsiooni keskuste loomise, kus ettevõtted saavad vajalikku nõu ja testida oma arendusi.  Või siis Euroopa ühtse pilveteenuste EDI ja EOSC rajamise, kus eelkõige teadlased saavad hallata enda ja teiste uuringuid ning perspektiivis ka ettevõtted ja avalikud teenistused hoida oma andmeid.

Ettevõtjate jaoks luuakse veel aastal 2017 üleeuroopaline teenusteportaal, nagu see meil on eesti.ee – kuid sinna koondatakse nii ELi kui kõigi selle liikmesriikide ettevõtjatele mõeldud e-teenused. Ühendatakse kõik Euroopa riikide äriregistrid ja e-maksuametid ja ühendatakse need e-justiitsi portaaliga.

Kehtestatakse ühekordsuse põhimõte, mille kohaselt piisab ettevõtetel vaid ühe liikmesriigiga ametlikuks asjaajamiseks isegi siis, kui äri aetakse mitmes liikmesriigis – samu andmeid ei ole vaja edastada või sisestada rohkem kui korra.

Komisjon põhjendab oma otsust vajadusega varustada kõik majandusvaldkonnad globaalses konkurentsis püsimiseks piisavalt kõrgel tasemel ja mahus digitaalsete tehnoloogiatega. Eriti mahajäänuteks peab komisjon selliseid valdkondi nagu ehitus, põllumajandus, toiduainetetööstus ning tekstiili- ja terasetööstus.

Toodete ja teenuste digiteerimise tulemusel peaks iga-aastane tulude kasv olema uuringute kohaselt 110 miljardit eurot igas majandusvaldkonnas.

«Meie ajastu tööstusrevolutsioon on digitaalne,» võttis EK asepresident Andrus Ansip selle mastaapse plaani kokku.

Tagasi üles