Eestis avaneb raadiosidel põhinev asjade interneti võrk

Automaatselt andmeid edastav veemõõtur

FOTO: Nordic Automation Systems

IT- ja sideteenuste ettevõte Unitcom ja Norra telemaatika ja sensor-tehnoloogia ettevõte Nordic Automation Systems käivitavad oktoobri alguses raadiosidel põhineva asjade interneti võrgu.

Võrk kannab nime NORAnet ning selle abil saavad internetivõrgu abil omavahel iseseisvalt turvalises ühenduses olema erinevad seadmed, süsteemid ja rakendused paljudes eluvaldkondades – tervishoius, põllumajanduses, transpordis ja logistikas, kommunaalteenustes, tööstuses ja ehituses, kodumajapidamistes ja mujal.

Unitcom Eesti tegevjuht Peep Põldsamm tõi tavainimeste kasutusnäidetena vee-, elektri ja soojusnäitude kauglugemise ning ka temperatuuri ja niiskuse mõõtmise suvilates läbi selleks loodavate rakenduste. Plaan on luua spetsiaalne lahendus ka riietesse kinnitatavate sensorite põhine lahendus, mis võimaldaks näiteks lasteaiakasvatajatel pidevalt lastel silma peal hoida.

Ehitusettevõtted saavad aga lisada oma tööriistadele väikesed ja vähest energiat tarbivad sensorid ning jälgida võrgu reaalajas nende asukohta. Tallinna südalinnas asutakse võrgu abil juhtima 3. põlvkonna tänavavalgustust, toiduainetööstused saavad aga jooksvaid andmeid näiteks kiirest riknevate toiduainete kohta.

«Täiesti avastamata maailm on veel põllumajandus ja metsandus, kus loodav võrk võimaldab edastada perioodiliselt andmeid niiskuse, sademete ja isegi metakasvude seisukorra kohta,» ütles Põldsamm.

NORAnet baseerub rahvusvaheliselt tunnustatud võrgutehnoloogial LoRaWAN, võimaldades kasutada kuni 10 aastase akukestvusega sensoreid, mis võivad asetseda tugijaamast kuni 15 km kaugusel, seejuures ka maa all ja muudes raskesti ligipääsetavates kohtades.

Raadiosidel põhineva võrgustiku eeliseks mobiilside ees tõi Põldsamm peamise asjaoluna välja SIM-kaardi puudumise ja sellega seotud väga suure energiatarbimise ning seadmete suure hinnataseme. NORAnet’is kasutatavad seadmed ei pea olema pidevalt ühenduses võrguga ning nad on suutelised andmeid edastama paksude seinte tagant – näiteks maa-alustest keldritest.

Unitcom Eesti juhatuse esimees Toomas Peek märkis, et NORAnet saab olema kõikidele klientidele, teenuseosutajatele ja rakenduste pakkujatele võrdsetel alustel kättesaadav. «Oleme lõpetanud võrgu tehnoloogilised testid ja teeme praegu ettevalmistusi, et võrk 5. oktoobril kasutajate käsutusse anda.»

Asjade internet on võrgustik, kus omavahel on ühenduvuses eri seadmed, süsteemid ja rakendused, mis suudavad iseseisvalt sensorite abil koguda, salvestada ja töödelda informatsiooni, mida saab kasutada mitmete protsesside mõõtmiseks, jälgimiseks ja juhtimiseks paljudes eluvaldkondades.

NORAnet võrgu omanik on OÜ Noranet ning seda hakkab opereerima ja üldkasutavat võrgule juurdepääsuteenust pakkuma Unitcom, kes on alates käesolevast aastast ka täieõiguslik rahvusvahelise LoRa-Alliance liige.

NORAneti katvusala moodustab 55 protsenti Eesti territooriumist, hõlmates kõiki maakonnakeskusi.

Nordic Automation Systems on juhtmeta telemaatika ja sensor-tehnoloogia valdkonnas tegutsev ettevõte. Ettevõte poolt väljaarendatud SensorLink pneumaatilised ja elektrilised sensorid võimaldavad tööstusettevõtetel lahendada tööriistade ja -vahendite monitooringu ja halduse probleeme ning jälgida erinevaid elektrilisi, temperatuuri ja vibratsiooni näitajaid.

Tagasi üles