Ettevõtjad pääsesid nõudest esitada riigile vaid e-arveid...aga mitte kauaks

Riigikogu.

FOTO: Tairo Lutter

Riigikogu oli monopoli tekkimise ohu tõttu sunnitud loobuma eelmise valitsuse plaanist panna uuest aastast kõigile ettevõtetee kohustus arveldada riigiga vaid e-arvete teel ja selle arvel miljoneid eurosid kokku hoida.

Põhjuseks sellisele otsusele sai tõsiasi, praegune majandustarkvara operaatoritega liidestatud e-arvete turg ei toiminud ning sellele juhtis riigikogu majanduskomisjoni tähelepanu maksumaksjate liidu ja väikettevõtjate ühenduse EVEA protestikiri.

«Ühispöördumise esindajate peamine mure seoses sellega puudutas hetkel turul valitsevat olukorda, kus e-arvete rändluses on kokku leppinud kolm operaatorit: Omniva, Telema ja Fitek ning uusi käitlejaid turule ei soosita,» selgitas majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk täna riigikogu ees esinedes.

Kuigi uus seadus pidi ette nägema, et e-arvete ringluse tagamiseks tuleb operaatoritel teha omavahel tihedat koostööd, ei reguleerinud eelnõu ise juba turul tegutsevate operaatorite kohustust teha koostööd e-arvete saatmisel ja vastuvõtmisel uute turule tulijatega. Ühispöördumise esitajad leidsidki, et sellega soodustanuks riik loomuliku monopoli tekkimist. Samuti viidati pöördumises lisakoormusele ettevõtjate jaoks, mis tekib seoses e-arveldamisega.

Majanduskomisjon otsustaski seetõttu, et e-arvetele üleminekukohustust ettevõtjatele praeguse eelnõu kohaselt ei tule. Samas, kui ettevõtted e-arved esitavad, siis peavad arved vastama kehtestatud standardile.

Riik ise peab endiselt olema valmis standardkohaseid e-arveid vastu võtma 1. märtsist 2017. Need ettevõtjad, kes soovivad e-arveid riigile esitada, peavad neid hakkama standardi kohaselt esitama 1. juulist.

Samuti on kokku lepitud, et Riiklik Infosüsteemi Keskus loob võimaluse, et kõik majandustarkvara tootjad võiksid hakata edaspidi e-arveid vahendama üle-eestilises ühtses süsteemis ning riik on valmis seda rolli kandma. Süsteemi käivituskõlblikkus on lubatud 2017. aasta teiseks kvartaliks.

Üleminek e-arvetele tähendab avaliku sektori jaoks umbes 2,5 miljoni euro suurust kokkuhoidu aastas.

Tagasi üles