Selgusid Eestile ID-kaarte toota soovivad ettevõtted

Eesti ID-kaart

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Politsei- ja piirivalveamet avas sel nädalal kolme ettevõtte pakkumused uute ID-kaartide tootmiseks ning nende välja andmiseks vajalike teenuste ostmiseks.

Pakkumised esitas ID-kaarte praegu tootev Šveitsi ettevõte Gemalto A.G ning Prantsusmaa ettevõtted Oberthur Technologies S.A. ja Safran Identity & Security Morpho.

Hanke tulemusel sõlmib PPA viieaastase lepingu uute ID-kaartide, elamisloakaartide ning digitaalse isikutunnistuse plankide ostmiseks ning ka nende isikustamise ja sertifitseerimise teenuse osutamiseks.

Sõltumatu partnerina kaasas PPA pakkumuste avamisse advokaadibüroo, kes kontrollis pakkumuste vastavust tingimustes toodud vormilistele nõuetele. Kõik ettevõtted olid nõutud dokumendid esitanud ning järgmisena alustatakse hindamisega. 

«Varasemalt pole ID-kaardi tootmiseks hanget korraldatud, sest tegemist on väga spetsiifilise ning kõrgete turva- ja konfidentsiaalsusnõuetega teenusega, mille puhul pole vaja järgida riigihangete seadust. Nii on 15 aasta jooksul seda teenust pakkunud sama partner,» ütles PPA hanke ja lepingutalituse juhataja Kaia-Liisa Kadai.

Tema sõnul otsustas amet uute ID-kaartide tootmiseks teha hanke, et tagada konkurents ja parimate võimalike lahenduste leidmine.

Lepingupartneri leidmiseks kuulutas PPA hanke välja 2015. aasta lõpus ning tunnistas 2016. aasta kevadel ühe pakkumise edukaks. Kohtuvaidluse tulemusel see otsus tühistati. Seejärel PPA täpsustas pakkumuste hindamise kriteeriume ja tehnilisi tingimusi ning alustas 2016. aasta novembris lepingu sõlmimiseks uut hanget.

«Kõigile pakkujatele on hindamiskriteeriumeid ning metoodikat tutvustatud ning neile on tagatud võrdsed võimalused Eestile uute isikut tõendavate dokumentide tootmiseks. Meie eesmärk on sõlmida leping ettevõttega, kes tagab dokumentide turvalisuse ja töökindluse hinnaga, mis on kaardi kasutajatele vastuvõetav,» rääkis Kadai.   

Praegu on PPA-l ID-kaardi tootmiseks leping Gemalto AG-ga, mis kehtib maksimaalselt 2018. aasta lõpuni.

Tagasi üles