Euroopa kõige ettevõtlikum riik on Eesti

FOTO: Kuvatõmmis

Maailma majandusfoorumi värske aruande kohaselt on Eesti kõige ettevõtlikum riik Euroopas.

Raporti koostamisel jälgiti muu hulgas töötajate aktiivsust uute ideede väljatöötamisel ja rakendamisel ettevõtetes – ja jõuti järeldusele, et Euroopas eelistatakse uusi ettevõtmisi ja projekte alustada oma töökohas ettevõtte sees, mitte luues selleks eraldi äri.

Aruanne võrdleb ettevõtlusaktiivsust ettevõtete sees ja start-up-ettevõtte loomist. Kui vaadata vaid start'up-ettevõtete kasvu, siis ei lähe Euroopal teiste mõjukamate piirkondade ja riikidega võrreldes väga hästi. Kui sellele lisada aga töötajate aktiivsus oma ettevõtete seas, siis jääb Euroopa maha vaid USAst, Kanadast ja Austraaliast.

Euroopas omakorda on aga uhkel esikohal Eesti. Meil on väga kõrge start-up-aktiivsus ning üle keskmise ka töötajate ettevõtlikkus oma töökohal. «Ligi 80 protsenti siin alustatud ettevõtetest on tulemusele orienteeritud ning Eestit tuuakse sageli eeskujuks ettevõtlikkusele orienteeritud poliitikaga,» seisab raportis.

Raport märgib, et Eesti majandus on küll väikesemahuline – SKT ühe inimese kohta on vaid 13 400 eurot, kuid pärast majandusseisakut (15-protsendiline SKP kokkukuivamine aastal 2009) on siin toimunud majanduse stabiilne taastumine. Põhiliseks tõukejõuks on seejuures olnud institutsioonide ja tööturu efektiivsus ning piduriks vähene innovatiivsus.

«Eesti edu ettevõtlikkuse osas ei ole juhus,» tõdeb raport. 1990. aastate algul algatas valitsus sihikindlalt reforme, mis lõhkusid senise riigiettevõtete süsteemi, ning asus seejärel digiteerima riigiteenuseid. Raport toob ka esile e-residentsuse programmi, mis võimaldab igaühel alustada rahvusvahelist virtuaalset äri.

Majandusfaktorite kõrval rõhutatakse aga ka teisi ettevõtlikkust soosivaid asjaolusid. Näiteks pikaaegset eneseusust ja püsivusest kantud ajalugu ja kultuuri, mis on omakorda tingitud suure ja pahatihti vaenuliku naabri varjus olemisest.

Vähetähtis ei ole jätkuvalt ka Skype'i mõju, mis inspireerib kogu praegust Eesti ettevõtjate põlvkonda.  

Ja veel üks väga oluline faktor. «Eesti on väga väike riik, mis tähendab, et ambitsioonikad ettevõtjad peavad kohe alguses mõtlema globaalselt». Meie väiksus on meie eelis.

Tagasi üles