1. Üldsätted

1.1. AS Eesti Meedia (edaspidi: kampaania korraldaja) ja Level1/Mängude ÖÖ kampaania (edaspidi: Kampaania) algab 28. märtsil 2017 ja kestab kuni 4. aprillini (edaspidi: Periood). Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga.

1.2. Kampaania korraldaja on AS Eesti Meedia, asukoht Maakri 23a, Tallinn 10145, Reg. kood: 10184643

e-post: myhits@myhits.ee (edaspidi: kampaania korraldaja). Toodud kontaktidelt on võimalik saada ka lisainformatsiooni Kampaania kohta.

1.3. Kampaania korra on Kampaania Korraldaja kehtestanud käesolevates tingimustes.

2. Kampaanias osalemine

2.1. Kampaanias saavad osaleda kõik isikud, kes on 16 (k.a) aastat vana, registreerivad end "Mängude ÖÖ FIFA võistluse, MyHitsi tiimi liikmeks" ja jätavad oma kontaktandmed aadressil mangudeoo.elu24.ee

3. Muud tingimused

3.1. Osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Korraldaja poolt Kampaania kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda Kampaanias ning nõustumist Kampaania reeglitega.

3.2. Kampaanias osalemisega annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda oma isikuandmeid Korraldaja turunduslikel eesmärkidel (sh kommertspakkumiste saamiseks).

3.3. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

3.4. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult märgusõnaga „MyHitsi FIFA tiim“ käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. Korraldaja lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pretensiooni laekumisest.