Inese Dose: plokiahel toob uue läbimurde

Inesa Dose

FOTO: PwC

Plokiahela tehnoloogia toob energeetikasektorisse läbimurde, mida saab võrrelda mobiiltelefonide tutvustamisega kaheksakümnendatel ja interneti levikuga üheksakümnendatel, leiab PwC Balti ärinõustamise üksuse energiavaldkonna juhtivspetsialist Inese Dose.

Plokiahela ehk Blockchain’i kasutuselevõtu temaatika erinevates tootmisharudes on tekitanud erakordset furoori. Plokiahela tehnoloogia võimaldab algoritmide abil  tehingute tegemise ilma kolmandate osapoolte sekkumiseta. See suurendab paindlikkust ja vähendab operatiivseid ja tehingutega seotud kulusid.

Tegemist on innovatsiooniga, mis võimaldab praeguste vahendajate asendamise uute ja potentsiaalselt paremate koostöövormidega. Plokiahel tekitab energeetikasektoris revolutsiooni, mille käigus on võimalik liikuda tootjakesksest ülevalt-alla mudelist tarbijakeskse hajutatud mudelini.

Paradigma nihkumine: tarbijast tootvaks tarbijaks

Hetkel kasutusel olev ülevalt-alla mudel põhineb lihtsal paradigmal: tootjad toodavad elektrit ja müüvad seda tarbijatele, kes seda tarbivad.

Päikesepaneelide ja akumahtude märgatava hinnalanguse tõttu on tarbijad alustanud ise elektri tootmist ja seega muutunud tootvaks tarbijaks. Praegu toimub see protsess valdavalt omatarbe eesmärgil, kuid tulevikus viib see inimeselt inimesele tehinguteni.

Kasutusel olev ülevalt-alla mudel asendub elektri genereerimises toimuva nihke tõttu hajutatud mudeliga. Seoses uue süsteemi kasutusele võtuga tekib «teabevõrk», mis on füüsilise elektrivõrgu paralleeliks («Digitaalsete Kaksikute» teke). See teabevõrk genereerib ülisuurel hulgal andmeid, mis vajavad töötlemist.

Kasutusel oleva mudeli muutumine on revolutsioon, mis endale omaselt tekitab nii uusi probleeme kui ka võimalusi.

Plokiahel on revolutsiooni võtmetegur

Elektrivoolu ja tehingute kahepoolne suundumus on uue hajutatud mudeli keskmeks. Inimeselt inimesele toimuvate elektri müümise tehingute turvaliseks ja paindlikuks logimiseks on vaja süsteemi. Sealjuures tuleb tagada tehingute turvalisus (lisaks energiavarude ja –jaotuse turvalisusele), seotud informatsiooni varustamine ja asjakohased andmekaitsemeetmed.

Tähelepanu tuleb pöörata ka plahvatusliku kiirusega kasvavale turul osalejate arvule ja mitmete tootmisallikate ning smart meter’ing meetodi tõttu suurenenud andmemahtudele.

Plokiahel ja selle komponendid juhivad üleminekut uuele hajutatud energiamudelile neile küsimustele vastates.

Plokiahel on kõikide tehingute detsentraliseeritud pearaamat. See on see süsteem, mis võimaldab vastastike tehingute registreerimise ilma kolmandate osapoolte kinnituseta, olles paindlik, tõhus, turvaline ja odav lahendus ning vihjates sellele, et protsessist kaovad vahendajad. Seega on kindlakskujunenud teenusepakkujate jaoks (,kelle ärimudel põhineb valdavalt vahendamisrollil) kriitiline leida oma uus roll hajutatud maailmas. Usume, et sellest saab peagi energeetikasektoris levinud tava.

Plokiahela edulood energeetikasektoris

Plokiahel on läbimurre, mida saab võrrelda mobiiltelefonide tutvustamisega kaheksakümnendatel ja Interneti levikuga enamikes tööstusharudes üheksakümnendate aastate lõpus. Plokiahel muudab energeetikasektori olemust sarnases ulatuses.

See tutvustab uut lähenemist äritegevusele, mille käigus vahendajad asenduvad uute koostöövõimalustega. Plokiahela lahendused on hakanud levima finantssektoris ning energeetikasektor on peagi järgnemas. Nii kindlakskujunenud energeetikasektori teenusepakkujad kui idufirmad (vahel koostöös) on testimas plokiahelal põhinevaid pilootprojekte.

Näitena võib tuua, et BP ja Shell on arendamas plokiahelal põhinevat digitaalset platvormi, mis võimaldab kaupade vahetamise. Platvormi valmimine on planeeritud 2018. aasta lõppu ning sellega seoses ennustatakse revolutsiooni õli- ja gaasitehingutes.

Enam kui 30 Euroopa energiaettevõtet on Enerchain’i plokiahela-põhise inimeselt inimesele energia hulgimüügiplatvormiga liitunud. Esimene tehing tehti 2017. aasta lõpus. LO3 Energy on koostöös Siemens’iga arendanud inimeselt inimesele platvormi Brooklyn’i majapidamistele USA-s, kuigi regulatiivsed takistused vajavad siiski lahendamist.

Plokiahela-põhised ärimudelid seisavad siiski silmitsi paljude küsimuste ja probleemidega. Näiteks on endiselt teadmata, kellele langeb tehingu ebaõnnestumisel vastutus, kuna plokiahel elimineerib vahendajad ja seega ka vastutajad. Plokiahela mainet kahjustab ka ekstreemselt kõikuv Bitcoin, mida sageli ka meedias kajastatakse. Regulatsioonid vajavad märkimisväärset läbivaatamist ja uuendamist. Ometi toovad uued väljakutsed endaga kaasa uusi ärivõimalusi.

 Järgmised sammud

Kindlakskujunenud ja uute turul osalejate eesmärgid on vastuolulised: juurdunud pakkujad kaitsevad oma positsiooni turul, samal ajal kui idufirmad üritavad neid välja tõrjuda. Siiski peavad mõlemad pooled energeetikasektoris toimuvate muutustega kohanduma ja väärtuse loomiseks tekkivaid võimalusi ära kasutama.

Tarbijatest saavad tootvad tarbijad. See muutus loob tohutu potentsiaali äritegevusteks, mis aitavad tarbijatel selle ülemineku läbida (näiteks päikesepaneelide ja –patareide müük, nende varade rahastamine ja seadmete hooldus, energiavoogusid optimeerivad rakendused, tarbimist puudutavate andmete edasimüük, elektrisõidukid jne).

Füüsilise ja elektrivõrgu kõrvale on tekkimas mõjukas teabevõrk. Infovahetuse ja –hoiustamise juures küberturvalisuse ja ladususe tagamine saab olema võtmetähtsusega. Võrgu füüsilise turvalisuse tagamine saab elektri genereerimise hajutatuse tõttu mõistagi olema kriitilise tähtsusega.

Koostöö kindlakskujunenud teenusepakkujate, idufirmade ja energeetika- ning teiste tööstusharude ettevõtete vahel on loomas huvitavaid ärimudeleid. Juurdunud teenusepakkujad kindlustavad ligipääsu turule samal ajal kui idufirmad panustavad oma loovuse ja tehnoloogilise asjatundlikkusega. Näiteks viis koostöö ZF-i (autotööstus), UBS-i (finants) ja IBM-i (IT) vahel elektrisõidukile mõeldud Car eWallet’i loomiseni, eesmärgiga täita kõik elektrisõiduki kasutuselevõtuga seotud vajadused laadimisest ja energia hoiustamisest kuni tee- ja parkimismaksude tasumiseni.

Läbimõeldud ja tihe koostöö regulaatoritega aitab kujundada energiasektori tulevikku uute turule sisenejate (ja loodetavasti ka tootvate tarbijate) jaoks kasulikus suunas.

Tuleviku osas saame kindlad olla ainult selles, et me ei tea, mis tulevik toob. Seega on uute initsiatiivide lansseerimisel oluline lähtuda mantrast: Katseta, Ebaõnnestu, Korda, Õnnestu.

Tagasi üles