Eesti idufirmades on välismaalasi juba kolmandik

sTARTUp Day 2017 "From Zero to Hero"

FOTO: Sille Annuk

Eestis möödunud aasta algusest käiku lastud startup-viisade abil on Eestisse jõudnud sadu peamiselt idast ja lõunast pärit töötajaid ning välismaalaste osakaal Eesti idufirmades on kasvanud juba pea 30 protsendini.

Eesti idufirmas tööle asunud ja siia kolinud töötajad tulevad enamasti Indiast, Brasiiliast, Ühendriikidest, Venemaalt ja Ukrainast. Enam kui 50 protsenti neist 347 töötajast, kellele on antud õigus Eestisse ümber asuda, on mainitud riikide kodanikud.

Väga suur osa viisataotlustest aga lükatakse tagasi – alates meetme avamisest 2017. aasta jaanuaris on oma tegevust Eestisse soovinud tuua 694 idufirmat, sihtasutuse Kredex juures tegutsev komisjon on hinnanud neist 42 protsenti idufirma staatuse vääriliseks.

Pärast positiivse hinnangu saamist komisjonilt jätkavad idufirma asutajad ja töötajad Eesti saatkonnas või politsei- ja piirivalveametis pikaajalise või ajutise elamisloa taotlemisega. Kokku on väljastpoolt Euroopa Liitu Eestisse ümber asunud või seda õigust taotlenud 347 töötajat ja 184 idufirma asutajat.

Startup Estonia juhi Maarika Truu sõnul hõivavad välismaalased idufirmade sektoris 20–30 protsenti töökohtadest ja see number kasvab.

«Eesti idufirmade sektor muutub aina rahvusvahelisemaks, mitmekülgsemaks ja avatumaks ning sellega suureneb ka teadlikkus teistest kultuuridest, ärieetikast ning välisturgudel kontaktide ja võrgustiku loomisest.

Kui vaadata viisale kandideerinud ettevõtete tegevusalasid, tõusevad selgelt esile finantstehnoloogia ja andmehaldus, samas ka telekommunikatsiooni ja energeetika.

Tagasi üles