Küsitlus: isikliku autoga põhjustatakse avariisid rohkem kui tööautoga

Autoturg.

FOTO: Margus Ansu / Postimees

Volkswageni tarbesõidukite divisjon küsitles autojuhte selgitamaks välja, kas ollakse hoolsamad liiklejad tööauto või isikliku auto roolis. Muuhulgas selgus, et isikliku auto roolis satutakse avariidesse 18 protsenti enamatel juhtudel kui tööauto roolis.

Küsitluse tulemused näitasid, et isikliku auto roolis eirab liikluseeskirju sageli 25,4 protsenti ja 78 protsenti vastanuist aeg-ajalt või harva. Tööauto roolis ei eira liikluseeskirju mitte kunagi vaid 10,9 protsenti vastanutest. 15,2 protsenti vastanuist teeb seda aga sageli. Seda on 10,2 protsenti vähem kui isikliku auto puhul ja võib üldistada, et tööauto roolis rikutakse liikluseeskirju vähem. Mitte kunagi ei ole liikluseeskirju eiranud vaid üks vastaja.

Vastanutel paluti lahtise vastusena kirjeldada oma sagedasemaid liikluseeskirjade rikkumisi. Valdavalt mainiti kiiruse ületamist, aga ka ristmiku ületamist foori kollase või koguni punase tulega. Samuti mainiti ristmike «lõikamist» kaasliiklejate puudumisel ja tagasipöördeid vales kohas. Üks vastanuist tõi sagedasemate rikkumistena välja lisaks kiiruse ületamisele telefoni näppimise, telefoniga rääkimise, suunatulede mittekasutamise. Üks märkis, et takistab süstijatel sõiduraja vahetamist.

«Tööautodel on enamasti peal ettevõtte logo ja kontaktinfo. Selline sõiduk hakkab liikluses paremini silma ning on kui ettevõtte liikuv visiitkaart. Ettevõtte esindajana ei taha inimesed kahjustada tööandja mainet. Tean juhtumeid, kus ettevõtte infosekretär on saanud kaasliiklejatelt informeerivaid telefonikõnesid ettevõtte auto käitumise kohta liikluses.» ütles Møller Auto tarbesõidukite müügijuht Margus Viileberg.

Isikliku autoga on avariisse sattunud 49,2 protsenti vastanuist ja mitte kunagi ei ole avariise sattunud 47,5 protsenti vastanuist. Tööautoga ei ole avariidesse sattunud 66,7 protsenti vastanuist. Seda on 18 protsenti vähem kui isikliku autoga sõitvatel vastanutel.

Palve peale avariisid kirjeldada räägiti sissesõitudest parklas, telefoniga rääkides või kiirustades eesliiklejale tagant sisse sõidust, viletsate teeolude tõttu teelt väljasõidust. Üks vastanu räägib oma kolmest avariist järgmiselt: «Esimene oli kaks nädalat peale lubade saamist kiilasjääl tagant otsasõit, teine oli suvel, kui ringteel eesolev auto järsult pidurdas ja kolmas, kui üks kaubik ümber reastudes mul külje maha sõitis.»

Küsitluses oli püstitatud väide: «kui ma juhin ametiautot, siis tunnen suuremat vastutust ja olen roolis tähelepanelikum kui isiklikku autot juhtides.» Vastanute seisukohad jagunesid võrdselt, 43,7 protsenti nõustus täielikult või pigem nõustus, 46,9 protsenti pigem ei nõustunud või ei nõustunud üldse.

Küsitluses tunti ka huvi, kummal juhul pööratakse suuremat tähelepanu auto tehnoseisundile. 69,2 protsenti vastanuist ütles, et samavõrd nii töö- kui ka isikliku auto puhul. 30,2 protsenti aga muretseb rohkem isikliku auto korrasoleku eest.

Küsitlusele vastas kokku 65 inimest, kellest 67,7 protsenti ehk 44 vastanut kasutab ametiautot. 66,2 protsenti vastanu autojuhistaaž oli pikem kui 10 aastat. Volkswageni tarbesõidukite divisjoni küsitlus viidi läbi Eesti Volkswageni klubi ja auto-moto elustiiliblogi Wroomer Facebookis.

Tagasi üles
Back