Silmet esitas uue kiirgusloa ja jätkab tegevust

Jäätmed asuvad Silmeti kinnisel territooriumil.

FOTO: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Sillamäe metallimaakide töötleja NPM Silmet esitas 29. märtsil keskkonnaameti kiirgusosakonnale taotluse  uue kiirgustegevusloa saamiseks, mis võimaldaks Silmetil jätkuvalt ladustada NORM-maakide töötlemisjääke oma territooriumil ning saata need järgmisel aastal sekundaarse toormena kasutamiseks USA-sse.

Vastavalt seadusele on ametil taotluse läbivaatamiseks aega 90 päeva. Silmetile antud eelmine kuba aegus juba jaanuari lõpus.

«Õnneks on Silmetil ligipääs ka muudele tooraineallikatele kui NORM-toormele (radioaktiivseid materjale sisaldav segu – toim), mis võimaldab ettevõttel jätkuvalt toota nioobiumi ja tantaali ning jätkata oma äritegevust. Selliste alternatiivsete mitte NORM-maakide kasutamine ei tohiks oluliselt mõjutada Silmeti tootmismahte ega tööhõivet,» teatas ettevõte.

Hiljuti sõlmis Silmet lepingu USA-s asuva ettevõttega Silmeti NORM-jääkide sekundaarse toormena kasutamiseks. Eeldusel, et sealne töötleja saab heakskiidu oma tegevusloa muudatusele, kavatseb Silmet vedada kõik ladustatud NORM-jäägid USA-sse 2020. aasta kolmandas või neljandas kvartalis.

Kõikide tulevikus tekkivate NORM-jääkidega toimitakse ettevõtte teatel samamoodi. Hetkel on Silmeti territooriumil selliseid nõuetekohaselt pakendatud ja ohutult ladustatud NORM-jääke umbes 600 tonni.

Silmet on hetkel juhita, kuna eelmine tegevjuht Signe Kask vabastati märtsis ametist, kuid uut pole veel leitud.

Silmeti põhitegevuseks on maakidest nimega tantaliit ja kolmbiit mitmete elektroonikatööstuses kasutatavate metallide väljauhtumine vesiniklfluoriidhappe ja väävelhappe abil ja seda üsna kõrgel temperatuuril (70-85 kraadi).

Kõnealused maagid sisaldavad radioaktiivseid aineid uraani ja tooriumi. Samu aineid ning lisaks väävel- ja vesinikfluoriidhappe jääke ning toormes sisalduvate mitmesuguste elementide vees lahustuvad sulfaat- ja fluoriidühendeid sisalavad ka Silmeti tootmisjäägid.

Täpsemalt on jääkide koostis selline:

Element

sisu, massi %

F-

14-20

SO4 2-

14-33

Fe2O3

2,5-10,0

Al2O3

4,5-8,0

SiO2

2-4

U3O8

0,04-0,07

ThO2

0,22-2,10

 
Tagasi üles