Ukrainlased põllul, aga maaülikool raskustes Eesti tudengite leidmisel

Maasikakorijajad.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Eesti Maaülikooli on sunnitud 5. augustil  avama täiendava vastuvõtu osale eestikeelsetele õppekavadele, kuna neis on täitmata jäänud õppekohti.

Ülikooli teatel toimub bakalaureuseõppes vastuvõtt järgmistele õppekavadele: aiandus, metsandus, puidutöötlemise tehnoloogia, põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, tehnika ja tehnoloogia ning vesiehitus ja veekaitse.

Kandideerima on oodatud nii äsja keskhariduse omandanud gümnaasiumi- ja kutsekoolilõpetajad kui edasiõppevõimalusi otsivad täiskasvanud õppijad ning vastuvõtutingimused on samad kui korralise vastuvõtu puhul.

Magistriõppesse toimub täiendav vastuvõtt õppekavadele, millel on 1. augusti seisuga täitmata õppekohti. Avaldusi saab kohtade olemasolul esitada 5.–25. augustil.

Eesti põllumehed on aga raskustes kohaliku tööjõu leidmisel ning viimase trendina tuuakse põldudele appi töölisi Ukrainast.

Tagasi üles