Silmeti territooriumile tuleb koostootmisjaam

Sillamäele AS Silmet Grupp tööstusterritooriumile plaanitakse rajada Silpoweri soojuse ja elektri koostootmisjaam.

Kavandatava koostootmisjaama soojuslik võimsus on 27 MW aja elektriline võimsus 7,2 MW. Jaama kompleks koosneb energia koostootmisjaamast ja sellega tehnoloogiliselt seotud biomassi vahelaost.

Rajatava koostootmisjaama suitsugaasid juhitakse 35 meetri kõrgusesse korstnasse.

Koostootmisjaam kasutab Urbas Energiatechnik tehnoloogiat.

Tagasi üles