Majandusministeerium teeb neljast riigiametist kaks

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

FOTO: Eero Vabamägi

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) tahab järgmisel aastal kinni panna kaks oma haldusalas olevat riigiametit ja liita nende ülesanded mõne teise omaga.

Täpsemalt on plaan luua maanteeameti, veeteede ameti, lennuameti ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti põhjal kaks transporditeemadega tegelevat ametit, kus üks tegeleks transpordiliikide planeerimise ja investeeringutega ning teine järelevalvega.

«Märtsiks valmiva analüüsiga näeme, kas ametite funktsioonide ühendamine tooks endaga kaasa kodanikele paremaid teenuseid ning siis saab valitsus otsustada, kas liikuda ühendamisega edasi või ei,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Analüüsi valmimiseks loodud juhtkomisjoni veab MKM-i transpordi asekantsler Ahti Kuningas ning juhtkomisjoni liikmeteks on nelja ameti peadirektorid. Komisjon peab järgmise aasta 1. märtsiks esitama valitsusele ühendametite loomise analüüsi ja tegevuskava, mis lähtuvad eeldusest, et uued ametid saaksid alustada ümberkorraldatud kujul tegevust 2021. aasta jooksul.

«Nii väikses riigis nagu Eesti on mõistlik üle vaadata erinevate transpordiliikide planeerimine ning kas nende koos planeerimine ja elluviimine oleks otstarbekam. Mitmed Euroopa väikeriigid on selle suuna võtnud ning töörühmadega oleme sammu võrra lähemal, et saada teada meile parim lahendus,» lisas maanteeameti peadirektor Priit Sauk.

MKM pole sugugi ainus, kes oma haldusala on kokku suruma asunud. Näiteks 1. septembrist 2020 tööd alustama hakkavas haridusvaldkonna konsolideeritud ühendametisse on plaanis koondada SA Innove, SA Archimedes, SA Eesti Teadusagentuur, Hariduse Infotehnoloogia SA, SA Kutsekoda, Eesti Noorsootöö Keskus, keeleinspektsioon, Eesti Keele Instituut ning Spordikoolituse ja -Teabe SA. 

Teiseks soovitakse moodustada maa- ja planeeringute valdkonna ühendamet, kuhu koondatakse maa-amet, rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakond ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna ehitisregistri talitus.

Ühendamet moodustatakse ka põllumajandusameti ning veterinaar- ja toiduameti liitmisel ning sellest tekiks põllumajanduse ja toiduvaldkonna ühendamet ning kuues uus suur ühendamet luuakse keskkonna valdkonnas, kus liidetaks keskkonnaamet ja keskkonnainspektsioon. 

Alates 1. aprillist 2020 tuuakse aga Riigi Tugiteenuste Keskusesse üle SA Innove ja SA Archimedese struktuuritoetuste rakendusüksused.

Tagasi üles