P, 4.06.2023

Duširuumide plaatmine

Saint-Gobain
Facebook Twitter
Foto: Saint-Gobain

Märja ruumi ehitamisel on plaatimine väga oluline etapp, sest plaaditud pinnad annavad väga head võimalused erinevate pindade disainiks, olles samas mehhaaniliselt tugevad ja kergelt hooldatavad.

Plaadistuse alla võib koguneda niiskus, mis omakorda võib tekitada tervisele kahjulikku hallitust, ebameeldivat lõhna ning lisaks kahjustada konstruktsiooni. Neid aspekte arvesse võttes tuleks enne tööde alustamist väga hoolikalt valida töödeks sobivad materjalid. Saavutamaks märja ruumi ehitamisel hea ja kauakestev tulemus, peab kindlasti erilist tähelepanu pöörama aluspindade ettevalmistamisele, veetõkkekihi paigaldamisele ning ka korrektsele plaatimisele ja vuukimisele. Soovitatav on kasutada alati ühe tootja lahendust, mitte kombineerida erinevate firmade materjalidega.

Aluspindade ettevalmistamine

Enne tööde alustamist tuleb tagada, et aluspinnad oleks korrektselt ettevalmistatud. Peab veenduma, et seinad oleks tasandatud ja põrandatel oleks äravoolu suunas kalded. Kui need tööd veel ees, tuleb märgades ruumides seinte tasandamisel kasutada tsemendil baseeruvaid tasandussegusid nagu näiteks weber TT.

Põrandatel kallete valamiseks sobivad hästi kiiresti kivinevad põrandasegud webervetonit 5000 või weberfloor 6000. Mainitud käsitasandussegudega on korrektsete kallete andmine üpris lihtne. Enamasti on ka selliste käsitasandussegude kuivamisajad lühemad, mis tähendab, et järgnevate tööetappidega saab üsna kiiresti jätkata.

Jälgida tuleb, et kalded on tagatud kogu põrandapinna ulatuses suunaga trapi poole. Kindlasti sõltub kallete suurus olukorrast, kuid üldjuhul peaksid need olema põrandal suhtega 1:100-le ning trapi ümber 1:50-le. Korralikult tehtud kalded välistavad vee vales suunas liikumise.