Välismaised omanikud on Eestis arvele võtnud 1454 sõiduautot

Autoturg.

FOTO: carsontheweb.com

Maanteeameti andmetel on Eesti liiklusregistris arvel 1454 sõiduautot, mille omanikuks on märgitud välismaal registreeritud era- või juriidiline isik. Enim, 292 puhul, on omaniku päritoluriigiks märgitud Ukraina.

Venemaad on arvele võetud sõiduautode välismaiste omanike päritolumaana märgitud 272 puhul, millele jääb napilt alla kolmandat kohta hoidev Soome 268 sõidukiga.  Neljandal ja viiendal positsioonil asuvate Läti ja Saksamaa era- ja juriidilised isikud on Eestis arvele võtnud vastavalt 72 ja 63 autot.

Maanteeameti tehnoosakonna registreerimistalituse peaspetsialisti Sulev Villi sõnul jäävad välismaiste omanike poolt Eestis arvele võetud autode esmaregistreerimis- või valmistamisaastad vahemikku 1934-2013 ning nende sõidukite mootorivõimsus varieerub 24 kilovatist kuni kuni 515 kilovatini.

Eestis kehtiva liiklusseaduse alusel kuulub registreerimisele välisriigis alaliselt elava füüsilise isiku, välisriigis registreeritud juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja kasutusele võetud mootorsõiduk ja haagis, mis on Eestis pidevalt viibinud kauem kui üks aasta.

Tagasi üles