Riigid peavad kohandama oma televisioonieeskirjad ELi omadega

Teler ja digiboks.

FOTO: Raigo Pajula.

Ehkki 19. detsembril oli Euroopa Liidu liikmesriikidel tähtaeg oma siseriikliku õiguse kohandamiseks audiovisuaalsete meediateenuste direktiiviga, on meetmete rakendamisest seni teatanud vaid kolm riiki.


Sellest kuupäevast on võimalik digiajastu nõudeid silmas pidavat direktiivi kohaldada otse isegi siis, kui riigi õigusaktides ei ole seda veel arvesse võetud.Uued televisiooni ajakohastamise eeskirjad võeti Euroopa Liidus vastu kaks aastat tagasi, et kõrvaldada aegunud piirangud seoses digitaaltelevisiooni, tellitava videoteenuse ja mobiiltelevisiooniga. Seni on vastavate meetmete kasutusele võtmisest teatanud vaid Prantsusmaa, Belgia ja Luksemburg.

Euroopa Komisjoni infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding kutsus liikmesriike tungivalt üles kohandama oma õigusakte. «Meie eesmärk ELi televisioonieeskirjade ajakohastamisel oli muuta Euroopa audiovisuaaltööstus konkurentsivõimelisemaks,» ütles ta.

Nüüdsest on võimalik kõnealuseid eeskirju ka otse kohaldada, mistõttu saavad ettevõtjad ja tarbijad nendega arvestada isegi siis, kui riigi õigusaktides ei ole ajakohastatud direktiivi veel arvesse võetud.

Uute eeskirjadega lihtsustatakse turu reguleerimist ning luuakse võrdsed võimalused nn piirideta audiovisuaalsetele meediateenustele. Tänu sellele tagatakse, et näiteks alaealiste ja inimväärikuse kaitse eeskirju kohaldatakse kõikide audiovisuaalteenuste suhtes. Samuti saavad telesaadete tootjad ja edastajad rakendada paindlikumaid reklaamivõimalusi.

Tagasi üles