Interneti turvalisuse tagamine tõi matemaatikule suure auhinna

Endisele Texase ülikooli teadlasele John Tate’ile anti Abeli auhind töö eest, mis on oluliselt aidanud kaasa interneti turvalisemaks muutmisele.

FOTO: Panther Media / Scanpix

Matemaatikute Nobeli auhinnaks peetav Abeli auhind anti endisele Texase ülikooli teadlasele John Tate'ile töö eest täisarvude omadusi uuriva arvuteooria arendamisel, mis on oluliselt aidanud kaasa interneti turvalisemaks muutmisele.


Tate'i arvuteooriaalane töö aitas lahendada matemaatika ühe kuulsaima väljakutse - tõestada Fermat' suurt teoreemi. Teoreemi kohaselt ei ole võimalik leida kolme kahest suuremat positiivset täisarvu a, b ja c, mis rahuldaksid võrrandit an+ bn = cn, vahendab

Tartu Ülikooli teadusportaal Novaator

ajakirja Nature.

Teooria sõnastati juba 1637. aastal, kuid tõestamist ootas see üle 350 aasta. Teoreemi lahendas 1995. aastal Princetoni ülikooli teadlane Andrew Wiles, põhinedes osaliselt Tate'i tehtud varasematele avatustele arvuteooria vallas.

Kui varem peeti arvuteooriat puhtaimaks matemaatika vormiks, millel puudub igasugune praktiline rakendus, on see nüüd saanud oluliseks osaks interneti turvalisuse tagamisel. Üks oluline meetod andmete turvalise ülekandmise tagamiseks internetis põhineb 200-kohalistel arvudel, mis on kahe algarvu korrutised.

Tänu Tate'i arendustele arvuteoorias suudavad algoritmid selliseid numbreid kodeerimise jaoks lihtsasti luua. Puuduvad aga algoritmid, mis sooritaksid vastupidist operatsiooni - leiaksid 200-kohalise numbri algarvulised tegurid - mis muudab selliste koodide lahtimurdmise häkkerite jaoks võimatuks.

Tate'i tööl põhinevad ka vigasid parandavad koodid, mis võimaldavad digitaalset infot taastada. «Kui inimene autosõidu ajal CDd kuulab ja läbi teeaugu sõidab, ei teki muusikas auku tänu vigasid parandavatele koodidele,» selgitas Warwicki ülikooli matemaatik Ian Stewart.

«Samal põhjusel ei häiri mobiilide teel saadetavaid sõnumeid kõik muud õhus lendavad raadiosignaalid,» lisas ta.

Norra matemaatiku Helge Holdeni sõnul on Tate Abeli auhinna jaoks sobivaim valik. «Tate'i saavutused arvuteoorias ulatuvad tagasi tema kuulsa doktoritööni ning on kestnud üle 60 aasta. Selle aja jooksul on tema nimi antud paljudele erinevatele teoreemidele,» ütles Holden, ning lisas: «See on kogu elu eest saavutatu eest kuhjaga ära teenitud auhind.»

Abeli auhinda on välja jagatud alates 2002. aastast. Miljoni dollari suuruse auhinnarahaga preemia annab üle Norra kuningas.

Tagasi üles