Mis muutub .ee domeeni registreerimisel?

FOTO: SCANPIX

Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius vandeadvokaat Viive Kaur kirjutab, et Eestis ollakse üle minemas uuele domeenireeglistikule, mille alusel hakatakse registreerima tippdomeeni .ee. Tänaseks on jõutud praktiliselt ülemineku viimasesse etappi.


Tippdomeeni .ee hakkab haldama, domeeninimede registrit pidama ning domeeninimede registreerimist korraldama Eesti Interneti Sihtasutus (EIS). Domeenireeglid on heaks kiidetud EIS Nõukogu otsusega 17. märtsist 2010 ja need on avaldatud EIS veebiaadressil

www.eestiinternet.ee

.

Üheks kõige olulisemaks uueks printsiibiks on see, et .ee domeeni saavad uue reeglistiku rakendumisel registreerida kõik Eesti ja välisriikide füüsilised ja juriidilised isikud, kusjuures ühele isikule registreeritavate domeenide arv ei ole piiratud.

Teiseks olulisemaks erinevuseks võrreldes varasemaga on domeenide registreerimise tähtajalisus ja tasulisus. Domeeni registreerimisperioodiks on üks aasta ja registreeringut saab pikendada määramatu arv kordi.

Domeeninimede registreerimise kord hakkab olema kahetasemeline - EIS sõlmib registrilepingud registripidajatega, kelleks saavad olla vaid teatud nõuetele vastavad internetiteenuse pakkujad (ISP) ja kellega sõlmivad teenuselepingu registreerijad, s.o isikud, kes domeeni taotlevad ja kasutavad.

Kui registripidajale teenuselepingu alusel makstav tasu kujuneb turul vabas konkurentsis, siis registripidaja ehk internetiteenuse pakkuja EISile makstav domeeni aastatasu on 285 krooni.

Esialgse kava kohaselt pidi üleminek uuele domeenireeglistikule toimuma selle aasta 1. mail, kuid see lükkus edasi. Üleminek on võimalik alles pärast seda, kui EIS on akrediteerinud piisaval hulgal teenusepakkujaid (registripidajaid).

Oluline on juhtida tähelepanu sellele, et tänaseks registreeritud ja kasutusel olevate domeenide kehtivuse jätkumiseks peab registreerija tegema teatud toimingud. EISi akrediteeritud registripidajate seast tuleb valida endale sobiv internetiteenuse pakkuja ja sõlmida registripidajaga teenuseleping.

EIS on näinud ette 6-kuulise üleminekuperioodi, mille jooksul tuleb olemasolev domeen ümber registreerida. Kui üleminekuperioodi lõppemisel ei ole praegust domeeni ümber registreeritud, muutub domeen vabaks ja selle registreerimist võib taotleda ükskõik kes.

Üleminekuperiood algab ajast, mil senise reeglistiku alusel enam uusi domeene registreerida ei saa, ehk siis ajast, mil rakenduvad uued reeglid. EISi nõukogu esimees on meedias kinnitanud, et uue reeglistiku jõustamisest antakse teada vähemalt 30 päeva varem, et ka registripidajad ja registreerijad jõuaksid omapoolseid ettevalmistusi teha.

Tagasi üles