Tehnikaportaal kannab üle Oxfordi professori loengu maailma digilõhedest

Mark Graham

FOTO: Oxford Internet Institute

Postimehe tehnikaportaal toob esmaspäeval otseülekandeni lugejatele Oxfordi ülikooli i interneti instituudi professori Mark Grahami loengu võimu ja osalemise ebaühtlastest geograafiatest interneti ajastul.

Otseülekannet saab jälgida selle uudise vaates esmaspäeval, 9. novembril alusega kell 14:15.

Informatsioonitehnoloogia sektori kiire areng on toonud kaasa mitmete geograafiliste piirkondade arengu ning loonud teadmistepõhised perifeeriad ja keskused. Mark Grahami sõnul on geograafiline aspekt informatsiooni saamisel ja levitamisel oluline, sest see vormib meie võimet leida ja mõista maailma erinevaid osasid – vähe või olematu esindatusega kohad on nähtamatud.

Grahami ettekanne pealkirjaga «Ebavõrdne võimu- ja osalusgeograafia internetiajastul» uurib, miks digitaalset lõhet nii vähesel määral parandatud on, tuues välja ka paljude nägemuse online´st kui radikaalse muutuse toojast, mis suudab mahajäämust informatsioonitehnoloogias leevendada.

Graham väidab, et parema ühenduvuse saavutamine ei ole üksnes loomulik protsess, vaid mängib suurt rolli inimeste arvamuste ja majandusliku olukorra kujundamisel globaalses infoühiskonnas.

Nii leidubki hetkel veel mitmeid sotsiaalseid, majanduslikke, poliitilisi, regulatiivseid ja taristuga seotud barjääre, mis soodustavad informatsiooni perifeeriate püsimist.

Tagasi üles