Sisuturundus

Uuring: Eesti elanikud eelistavad Elioni nutiTV-d

Uus ja võimekam nutiTV saab käe sisse juba peale paariminutilist harjutamist.

FOTO: Elion

Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) värskest raportist selgub, et Elioni nutiTV on olnud tänavu kolme esimese kvartali jooksul inimeste eelistatuim valik, kirjutab tehnoloogiaportaal Digitark . Tarbijail paluti hinnata ka sideteenuste brändide meeldivust 7 palli skaalal – ka siin saavutas esikoha Elion keskmise hindega 5,0.

2015. aasta kolmanda kvartali seisuga kasutab Elioni nutiTV’d kokku üle 171 000 kliendi, mida on pea 5000 kliendi võrra enam kui aasta alguses. Seejuures on Elion suutnud aasta algusega võrreldes suurematest teleteenuse pakkujatest ainsana oma kliendiarvu kasvatada – nii Starmani kui STV kliendinumber on samal perioodil ligi tuhande võrra vähenenud.

Hindeks aus 5

Juulist septembrini läbi viidud TeliaSonera Ad Tracker uuringu kohaselt on Elion Eesti inimeste lemmik TV- ja internetiteenuse pakkuja. TNS Emor viis uuringu läbi 1142 inimese seas CAWI metoodikat kasutades ning uuringus osalesid 15–60aastased Eesti elanikud.

"Soovitame ka kõigil praegustel klientidel liikuda uuema versiooni peale, kuna see on kiirem, kaasaegsem ja pakub rikkalikumat sisuelamust."

Osalejatelt uuriti, kui tõenäoliselt valiksid nad endale konkreetse interneti-, TV- ja lauatelefoniteenuse pakkuja. Eelistatuimaks valikuks osutus Elion (63%), järgnesid EMT (48%), Starman (40%) ja Elisa (34%). Samuti paluti hinnata sideteenuste brändide meeldivust 7 palli skaalal. Ka siin saavutas esikoha Elion keskmise hindega 5,0. Järgnesid Starman (4,1), Viasat (3,5) ja STV (3,4).

Elion tutvustas oma nutiTV-d Eestis esmakordselt 2005. aastal ning teenus ise jõudis esimeste klientideni 2006. aasta aprillis. Kuna järgnevatel aastatel arenes edasi tehnoloogia ning muutusid ka inimeste eelistused TV-teenuste kasutamisel, toodi 2013. aastal turule kaasaegsem versioon ehk uus nutiTV. Hetkel on uue nutiTV kasutajaid isegi natuke rohkem kui vana versiooni kasutajaid.

Kuna vana platvorm on tänaseks tehnoloogiliselt aegunud, panustab Eesti Telekom peamiselt uue nutiTV arendamisse. "See on ka põhjus, miks pakume kõigile uutele klientidele vaid uut nutiTV-d ning soovitame ka kõigil praegustel klientidel liikuda uuema versiooni peale, kuna see on kiirem, kaasaegsem ja pakub rikkalikumat sisuelamust," selgitab Eesti Telekomi televisiooni valdkonnajuht Karl Anton.

Uuele nutiTV-le panustamisel on mitmeid põhjuseid. Näiteks ei toodeta enam seadmeid, millel vana lahendus töötaks ning kanalite signaalid ja teised tehnoloogilised piirangud takistavad vana nutiTV arendustegevusi. Sisuliselt võiks tuua võrdluse ketasvalimisega lauatelefoniga – neid lihtsalt enam ei toodeta.

Vana läheb väärikalt pensionile

Teine oluline põhjus on majanduslik – pikema aja jooksul pole mõistlik tegeleda paralleelelt kahe erineva nutiTV versiooni arendamisega, kuna see muudab teenuse kasutaja jaoks kulukamaks.

"Loomulikult saame aru, et kui klient on juba aastaid kasutanud vana nutiTV-d, on ta sellega tuttav ning uue versiooni kasutamine võib alguses tunduda harjumatu," selgitab Anton. Samas näitab uue nutiTV kasutajate tagasiside väga selgelt, et need, kes on kord juba uut nutiTV-d kasutama hakanud, ei soovi vana nutiTV juurde enam tagasi pöörduda ning on teenusega oluliselt rohkem rahul kui varem.

Kõike eelnevat arvesse võttes on Elion hakanud senisest aktiivselt vana nutiTV kasutajaid üle viima uuele, mugavamale ja moodsamale nutiTV platvormile, et ühel hetkel vana ja tehnoloogiliselt aegunud versioon väärikalt pensionile saata.

Uues nutiTVs on palju rohkem sisu ja võimalusi kui vanas.

FOTO: Elion

Tagasi üles