Digi-TV tõi kaasa vaatamisharjumuste muutumise

FOTO: Toomas Huik.

Digitaaltelevisioonile üleminek on toonud kaasa telekanalite vaatamisharjumuste muutumise, selgub digilevile ülemineku komisjoni lõpparuandest.


Kui viis aastat tagasi vaatas suurem osa eestikeelseist televaatajaist vaid kolme kodumaist üleriigilist kanalit, siis täna saab üle 90 protsendi kõigist vaatajaist valida mitmekümne kanali vahel. Ka ülejäänud, tasuta digilevi kasutavad inimesed näevad vähemalt viite Eesti kanalit.

See on toonud kaasa teleturu fragmenteerumise protsessi, kus suurtele kanalitele pühendatud vaatamisaeg aeglaselt väheneb ja ülejäänu jaguneb paljude uute, väiksemate kanalite vahel vastavalt vaatajate individuaalsetele eelistustele.

Kuigi televisiooni teiste leviliikide koordineerimine ei kuulunud valitsuskomisjoni otsesesse pädevusse, peab komisjon vajalikuks juhtida tähelepanu analoog-kaabellevi praegusele suurele osakaalule, mis on 51 protsenti.

Seeläbi ei ole uued digitaalsed teenused, parem kvaliteet ja laiem kanalivalik kättesaadav suurele osale elanikkonnast.

Oluline erinevus digitaalse- ja analoogvastuvõtu osas esineb rahvuseti.

Kui tervelt 65 protsenti eestikeelsetest vaatajatest kasutavad digitaalset vastuvõttu, siis muukeelse elanikkonna hulgas on digitaalse vastuvõtu osa vaid 13 protsenti ja 87 protsenti kasutab endiselt analoogvastuvõttu, peamiselt kaabelvõrkude kaudu.
 

Tagasi üles