Eesti juristid unistavad korralikust otsingumootorist

Hannes Vallikivi.

FOTO: Mihkel Maripuu

Eesti advokaadid, prokurörid, kohtuametnikud, korrakaitsjad ja kõik teised juuramaailmaga kokku puutuvad inimesed on hirmammu unistanud korralikust ja targast otsingusüsteemist, mis kõik seaduste, seadusloome ja nende tõlgendustega seotud andmebaasidest üle käik ja nende igapäevatöö tõhusamaks muudaks.

Nüüd on Eesti Advokatuur ja Tartu Ülikool seljad kokku pannud ja asunud konkursi teel leidma idee või lausa töötava prototüübi tasemel lahendusi, mis sellise tarkvara loomisele aluseks  saaks.

«Eesmärk on muuta juristidele õiguslike argumentide leidmine kiiremaks ja lihtsamaks. Samuti võiksid ühest «õigusrobotist» kasu saada kodanikud, kes otsivad vastuseid igapäevaelus kerkivatele õiguslikele küsimustele,» ütles Postimehele advokatuuri esimees Hannes Vallikivi.

Vallikivi sõnul on Eestis piiratud ressurss e-teenuste loomiseks ja täiustamiseks ning seetõttu  advokatuur ka sellist ideekonkurssi toetab – koos teiste toetajatega esialgu 10 000 eurose preemiaga.

«Oleme riigina tugevamad, kui meie erinevate ühiskonnagruppide ligipääs õigusteenusele on ühtlane.  Loodame, et sarnaselt muude Eestis loodud e-teenustega, võiksid konkursi tulemusel tekkinud lahendused leida kunagi tee Eestist välja teistesse riikidesse,» lisas Vallikivi.

Konkursi eesmärk on kokkuvõttes saada 10 000 euro eest avatud lähtekoodiga otsingumootor, mis käiks üle Riigi Teatajas avaldatud materjalidest, Riigikohtu lahenditest, Euroopa Liidu andmebaasidest, Riigikogu protokollidest ja paljudest teistest avalikest infoallikatest? Vallikivi sõnul võiks perspektiivis olla tegemist mitte lihtsalt tavalise otsingumootoriga vaid laiema funktsionaalsuse ja nutikama lahendusega, mis ka kasutajate otsinguharjumustest õpiks.

Tartu Ülikooli IT-õiguse õppe- ja teadusprogrammi juhi Helen Eenmaa-Dimitrieva sõnul kulutavad juristid kümneid tunde aastas seadustest ja teistest õigusallikatest keerulistele õigusküsimustele vastuseid otsides.

«Õiguse tõlgendamiseks tuleb läbi kaevata kohtulahendeid, haldusorganite otsuseid, seletuskirju, Euroopa Liidu õigusakte, juhendmaterjale, õigusteaduslikku kirjandust ja mitmeid teisi allikaid. Taolise materjali hulk aina kasvab,» tõdes Eenmaa-Dimitrieva

Samuti soovivad konkursi korralajad, et loodaks töövahendid, mis muudaksid tavakodanike jaoks õigusteenused kättesaadavamaks ning õigussüsteemi arusaadavamaks.” 

Konkursi tulemused kuulutatakse välja IKT-nädala raames 2017. aasta mais. Täiendav teave konkursi kohta on leitav aadressilt: http://www.oi.ut.ee/et/it-oigus/oigusrobootika-konkurss

Tagasi üles
Back