Volkswagenile määratud hiigelkaristus viis elektriautode laadijate tootjad ärevusse

Volkswagen ei plaani Euroopa klientidele maksta sarnast hüvitist, nagu saavad ameeriklased.

FOTO: MIKE BLAKE/REUTERS

Elektriautode laadimistaristute tootjad ja teenusepakkujad tegid USA võimudele ühisavalduse, milles hoiatatakse, et Volkswagenile määratud nõue investeerida kaks miljardit dollarit elektriautode laadimise infrastruktuuri võib turgu moonutada, kirjutab Reuters.

Nimelt sõlmis Saksamaa autotootja hiljuti USA võimudega kokkuleppe, mille kohaselt tuleb ettevõttel mullu avalikuks saanud diiselmootoriga autode emissioonipettuse hüvitamiseks investeerida üleriigiliselt 1,2 miljardit dollarit ning California osariigis 800 miljonit dollarit elektriautode infrastruktuuri ja teenustesse. Tegu on vaid ühe osaga Volkswagenile määratud karistusest.

Kuigi laadimisjaamasid tootvad ettevõtted tervitavad hiigelinvesteeringut, kardavad nad samal ajal, et valesti kulutatud raha võib hoopis ausat konkurentsi moonutada.

«Kokkulepe ei tohiks tekitada võitjate ja kaotajate leeri, eriti silmas pidades fakti, et see esilekerkinud turumuudatus mõjutab suuresti 21. sajandi transporti,» kirjutasid 28 ettevõtet, nende hulgas ChargePoint, EV Connect ning Electric Vehicle Charging Association USA justiitsministeeriumile saadetud ühisavalduses.

Ettevõtted soovivad, et Volkswageni investeerimisprogrammi tarbeks määrataks erapooletu administraator, mis kindlustaks selle, et kõik turuosalised saaks hoolimata oma ärimudelist või tehnoloogiast võrdse kohtlemise osaliseks.

«Programm peaks olema struktureeritud viisil, mis tooks kasu autojuhtidele Californias ning mujal riigis. See ei tohiks olla mooduseks, kuidas süüdi mõistetud ja kokkuleppele läinud Volkswagen saaks elektriautode laadimise ning sellega seotud infrastruktuuri ja teenuste turule siseneda.»

Ühisavalduses märgiti, et osa Volkswageni investeeringust peaks minema subsiidiumiteks, millega toetada elektriautode laadimispunktide rajamist töökohtadesse, kodudesse ja mujale.

Volkswagen pole veel avalikustanud, milline näeb välja ettevõtte kahemiljardiline investeerimisplaan. Selle peavad heaks kiitma ka California osariigi ametkonnad ning USA keskkonnakaitseagentuur.

Saksamaa autokontsern ei ole veel ka ametlikult laadimisjaamade tootjate ühisavaldust kommenteerinud.

Tagasi üles
Back