Eesti esimene avalik asjade interneti võrk on valmis kommertskasutuseks

Клавиатура.

FOTO: www.flickr.com

Eesti IT- ja sideteenuste ettevõte Unitcom on koostöös Norra telemaatika ja sensortehnoloogia ettevõttega Nordic Automation Systems lõpetanud tehnilised testid Eesti esimese avaliku üleriigilise asjade interneti võrgu NORAnet käivitamiseks.

Võrk avatakse klientidele kommertskasutuseks 5. oktoobril. Alguse saab uus ajastu Eesti IKT-turul, kus lisaks inimestele saavad internetivõrguga ja omavahel iseseisvalt turvalises ühenduses olema ka erinevad seadmed, süsteemid ja rakendused paljudes eluvaldkondades – tervishoius, põllumajanduses, transpordis ja logistikas, kommunaalteenustes, tööstuses ja ehituses, kodumajapidamistes ja mujal.

Unitcom Eesti juhatuse esimees Toomas Peek ütles, et nad on lõpetanud võrgu tehnoloogilised testid ja teevad praegu ettevalmistusi, et võrk 5. oktoobril kasutajate käsutusse anda. Peek kinnitas, et NORAnet saab olema kõikidele klientidele, teenuseosutajatele ja rakenduste pakkujatele võrdsetel alustel kättesaadav.

Asjade internet (ingl. k. IoT – Internet of Things) on võrgustik, kus omavahel on ühenduvuses eri seadmed, süsteemid ja rakendused, mis suudavad iseseisvalt sensorite abil koguda, salvestada ja töödelda informatsiooni, mida saab kasutada mitmete protsesside mõõtmiseks, jälgimiseks ja juhtimiseks paljudes eluvaldkondades.

Asjade interneti teenuste osutamiseks on vajalik üleriigilise juhtmeta sidevõrgu olemasolu, mis võimaldab kasutada odavaid, autonoomseid ja väikese energiatarbimisega sensoreid. NORAnet baseerub võrgutehnoloogial LoRaWAN™, võimaldades kasutada kuni kümneaastase akukestvusega sensoreid, mis võivad asetseda tugijaamast kuni 15 km kaugusel, seejuures ka maa all ja muudes raskesti ligipääsetavates kohtades.

NORAnet võrgu omanik on OÜ Noranet ning seda hakkab opereerima ja üldkasutavat võrgule juurdepääsuteenust pakkuma Unitcom. NORAneti võrgus on selle aasta jooksul testitud erinevaid LoRaWAN™-standardile vastavaid sensoreid, nende seas Nordic Automation Systems’i pakutavaid vee-, elektri-, gaasi-, temperatuuri-, niiskuse- ja liikumissensoreid, millega eri kasutajarühmad saavad koheselt hakata võrku reaalseteks rakendusteks kasutama.

Võrgu avamisel on NORAneti katvusala 55 protsenti Eesti territooriumist, hõlmates kõiki maakonnakeskusi (kokku 28 linna). Võrgu leviala hakkab Unitcom laiendama vastavalt klientide vajadustele.

Tagasi üles
Back