Eesti ja Soome loovad esimese ühisinstituudi

xtee

FOTO: ria

Eesti ja Soome asutavad esimese ühise instituudi, mille eesmärgiks saab olema üle riigipiiride toimivate IT-lahenduste arendamine.

MTÜ vormis tegutseva asutuse nimeks saab Nordic Institute for Interoperability Solutions, ehk Põhjamaade Koosvõimelahenduste Instituut. Instituudi tegevust rahastavad Eesti ja Soome riik võrdselt liikmemaksu kaudu. Eesti 2017. aasta riigieelarves on MTÜ jaoks kavandatud vahendeid 1 157 625 eurot.

Instituudi peamiseks tegevusvaldkonnaks on e-teenuste ühisplatvormi x-tee arendamine. See Eestis loodud platvorm on 2015. aastast osaliselt kasutusel ka Soomes.

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) projektijuhtimise osakonna juhataja Tuuli Pärenson märkis, et X-tee tuumtarkvara arendus läheb nüüd RIAlt instituudi kätte.

«RIA jääb endiselt tegelema X-tee Eesti keskkonna haldamisega ning pakkuma X-teed kui teenust Eesti riigiasutustele – haldama X-tee keskust, reguleerima X-tee kasutust Eestis ja toetama Eesti X-tee kasutajaid,» märkis Pärenson.

RIA teeb instituudiga koostööd, et Eesti keskkonna kasutajate huvid oleksid tuumatarkvara arendustes arvesse võetud.

Viimaseid päevi majandusministri ametit pidav Kristen Michal märkis, et uuel tasemel koostöö Soomega aitab hoida kokku arenduskulusid ja võimaluse testida, kuidas kahe riigi infosüsteemid omavahelise infovahetusega hakkama saavad.

Peaminister Taavi Rõivas märkis valitsuse tänasel pressikonverentsil, et instituudiga on oodatud ühinema ka teised riigid.

X-tee on infosüsteemide andmevahetuskiht, mis võimaldab andmekogudel ja registritel omavahel turvaliselt ning teatud volituste piires suhelda. X-tee abil vahetab andmeid ligikaudu tuhat Eesti asutust ning selle nähtavaks osaks on näiteks eesti.ee portaali kaudu kättesaadavad teenused.

Tagasi üles