Väikesaarte sõidukid pääsevadki tehnoülevaatusest

Mootorrattasõit Kihnus

FOTO: Mailiis Ollino/

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis eile valitsusele kinnitamiseks eelnõu, mille jõustumisel kaob ainult Eesti väikesaartel kasutatavatel sõidukitel tehnoülevaatuse läbimise kohustus ning ka mujal Eestis võiv ajutiselt sõita autodega, mis esimese hooga ülevaatuselt läbi ei pääsenud.

Täpsemalt loobutakse eelnõuga tehnoülevaatuse kohustusest sõidukite puhul, mida kasutatakse kõigil saartel, välja arvatud Hiiumaal, Muhus ja Saaremaal. Põhjus selliseks muudatuseks peitub asjaolus, et ei ole otstarbekas viia kontrolle läbi üksnes väikesaartel kasutatavatel sõidukitel, kus sõiduki kasutusintensiivsus ning liiklustihedus on väga madal.

Samas üldsõnaline nõue, et sõidukid peavad vastama kehtivatele tehnonõuetele ja olema liikluses osaledes tehniliselt korras, jääb kehtima ka väikesaartel. Praegu käib väikesaartel tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbi viimas maanteeamet - kontroll toimub hetkel lihtsustatud korras, kuna saartel puuduvad vastavad seadmed sõidukite kontrollimiseks.

Teadmata sõiduki jäänused Ruhnu saarel 

FOTO: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Alates liiklusseaduse vastuvõtmisest 2011. aastal on maanteeamet teinud 291 sõiduki väikesaare tehnonõuetele vastavuse kontrolli. Näiteks 2015. aastal tehti väikesaartele 12 väljasõitu ja kontrolliti 81 sõidukit.

Eelnõu teise olulisema muudatuse kohaselt võib edaspidi piiratud aja jooksul - 30 kuni 60 päeva -liikluses kasutada sõidukeid, millel tehnoülevaatusel või liiklusjärelevalve käigus avastatakse puuduseid, kuid mis ei kujuta otsest ja vahetut liiklus- või keskkonnaohtu.

Seda eeldusel, et juht on rikkest või puudusest teadlik ning liikluses osalemisel sellega arvestab. Kehtiva seaduse kohaselt tohib sellise sõidukiga sõita ainult remondikohta, tehnonõuetele vastavuse kontrolli või tagasi parkimiskohta.

Aastal 2015 tehti tehnonõuetele vastavuse kontrolle kokku 540 217 sõidukile, millest 50 478 määrati korduv tehnonõuetele vastavuse kontroll ehk sõiduk ei vastanud nõuetele.

Tagasi üles