Täna öösel on telepilt häiritud

Tallinna Teletorn.

FOTO: Viktor Burkivski

Seoses digitelevisiooni edastussageduste muutumisega toimuvad ööl vastu kolmapäeva üleriigilised hooldustööd, mis toovad kaasa katkestusi digilevisaatjate töös ning võivad nõuda seadmete taashäälestamist.

Suuremahulised hooldustööd toovad endaga kaasa katkestusi 22. märtsi öösel vahemikus kella 1–6. Seoses ümberseadistustöödega esineb häireid kõikidel – nii tasuta kui ka tasulistel – tavaantenniga vaadatavatel televisiooniteenustel.

Digilevisaatjate hooldustöö on üleriigiline ja puudutab kõiki tavaantenniga digilevi vaatajaid, eelkõige Pärnumaad. Kui peale sagedusemuudatust puudub osa teleprogrammidest, siis tuleb digiboksis või -teleris teha uus kanaliotsing ja sõltuvalt seadmest ka alg- ehk tehaseseadete taastamine.

Levira juhatuse esimehe Tiit Tammiste sõnul johtuvad muudatused Euroopa Komisjoni otsusest anda osa digitelevisiooni praegustest sageduskanalitest edaspidi mobiilse interneti käsutusse.

«Televaataja jaoks on muudatused positiivsed, kuna telesaatjad lähevad üle madalamatele, tunduvalt paremini levivatele sagedustele, tänu millele signaali vastuvõtt üldjuhul paraneb,» lausus Tammiste.

Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt eraldatakse 2020. aastaks mobiilse interneti teenuste jaoks 700 MHz sagedusalas (694–790 MHz) lisaressursse, kuna see sagedusala on sobivaim, et pakkuda tarbijale kvaliteetset internetiühendust olenemata tema asukohast.

Alla 700 MHz jääv sagedusala (470–694 MHz) on edaspidi mõeldud eelkõige audiovisuaalteenuste osutamiseks.

Seoses Eesti üleminekuga digilevi uuele sagedusalale viib ringhäälingu võrguteenuste ettevõte Levira ajavahemikus 1. märts – 27. september 2017 kümnel ööl läbi digilevisaatjate hooldustöid.

Tagasi üles