WEF: aeg on hakata mõtlema uuele reaalsusele küberturvalisuses

YEKATERINBURG, RUSSIA - JUNE 28, 2017: A computer hacked by a virus known as Petya. The Petya ransomware cyber attack hit computers of Russian and Ukrainian companies on June 27, 2017. Donat Sorokin/TASS

FOTO: Donat Sorokin/Donat Sorokin/TASS

Maailma Majandusfoorum (WEF) rõhutab, et neljas tööstusrevolutsioon avab küll ettevõtetele palju uusi tehnoloogilisi võimalusi, kuid hiljutised massilised lunavararünnakud paljastavad ka nn mündi teise külje. 

Iga äri, finantsinstitutsioon, telekommunikatsiooni teenuse pakkuja, energiatootja ja valitsus peaks nüüdsest arvestama sellega, et neid võidakse rünnata küberkurjategijate poolt, kirjutatakse Maailma Majandusfoorumi kodulehel.

Me elame ajastul, kus küberkurjategijad üritavad välja arendada üha rohkem massikahju tekitavaid pahavara vorme. Kübermaastik on muutunud metsikuks lääneks, kus iga kuuga avastatakse ligikaudu 12 miljonit uut pahavara varianti. Ühendkuningriikides läbi viidud uuringus toodi välja, et eelmise aasta jooksul sattus seitse suurt äri kümnest mingil hetkel küberrünnaku alla. Ettevõtted, mis talletasid oma klientide elektroonilisi andmeid sattusid suurema tõenäosusega rünnaku alla. 

WEF usub, et riigid ja ettevõtted peaks hakkama ühiselt pingutama küberturbesse panustamisel. Riiklikul tasandil tuleks välja töötada kübersõja vastased strateegiad ja neisse tuleks panustada ressursse. 

Digitaalses maailmas on risk ja võimalus ühe mündi erinevad küljed. Hoolimata riskidest peaks ettevõtted püüdlema tehnoloogilise innovatsiooni poole. Üksteisega ühendatud seadmed ja Pilv aitavad muuta organisatsioonide tööd paindlikumaks ja efektiivsemaks. 

Selleks, et hoida aga oma klientide, partnerite ja töötajate usaldust digitaalse majanduse ajastul, peavad organisatsioonid panustama turvalisusesse. Ettevõtted, kes saavad sellest kõige varem aru, hakkavad ka teerajajateks, keda usaldatakse kõige rohkem. Kes ei suuda ajaga kaasa minna, seavad iseenda ja oma kliendid ohtu. 

Küberturvalisus ei ole enam ainult oma ala spetsialistide valdkond. Selleks, et tänapäeval areneda ja kasvada, peavad ettevõtted muutma küberturbe osaks oma laiemast strateegiast. Nii peaks näiteks kõik vähegi suuremad ettevõtted looma küberriskidega tegeleva juhtiva ametniku positsiooni. Selline töötaja kombineerib endas juhtimisoskused ja tehnilise ekspertiisi.

Paljudel ettevõtetel on juba selline töötaja olemas ja see omab üüratut potentsiaali. Taolised töötajad saavad luua uusi, paremaid ja ohutumaid viise teenuse pakkumiseks ning muuta samal ajal tööprotsesse efektiivsemaks.

Tagasi üles