Diislikütust ähvardab kallinemine

Euroopa Komisjon tahab, et edaspidi arvestataks kütustele aktsiisimäärade kehtestamisel seda, kui palju nendest energiat saab ja kui palju need põledes keskkonda saastavad. Diislikütuse puhul tähendaks selline lähenemine aktsiisitõusu.

FOTO: Peeter Langovits

Kui läheb läbi Euroopa Komisjoni ettepanek muuta energiatoodete maksustamise põhimõtteid, peab Eesti tõstma diislikütuse aktsiisi. Bensiini aktsiisimäära aga tuleks sel juhul langetada.

Praegu sõltuvad Euroopa Liidu liikmesriikides mootorikütuse ja kütteõli aktsiisimaksud üldjuhul nende mahust, ka euroliidus kehtivad kütuseaktsiiside miinimummäärad on mahupõhised. Vastavalt kolmapäeval avalikkuse ette jõudnud ettepanekule hakkaks need aga sõltuma kütuste energiasisaldusest ja nende põlemisel eralduvast süsinikdioksiidi kogusest (CO²).

Vastavalt ettepanekule koosneks Euroopa Liidu uus kütuste miinimumaktsiis kahest komponendist. Esiteks peaks kütuseid maksustama vähemalt 20 euroga ühe tonni põlemisel tekkiva süsinikdioksiidi kohta. Teiseks tuleks neid veel maksustada 9,64 euroga ühe gigadžauli energia kohta mootorikütuste puhul ning 0,15 euroga ühe gigadžauli energia kohta kütteõli puhul.

Liikmesriikidele jääb loomulikult vabadus kehtestada alammääradest kõrgemad aktsiisid, kuid kõigile samal otstarbel kasutatavatele kütuseliikidele tuleb kehtestada võrdsed aktsiisimäärad. See tähendab, et kuna diislikütus tekitab Euroopa Komisjoni andmetel rohkem CO² ja annab rohkem energiat kui bensiin, hakkab diislikütuse aktsiis tulevikus olema bensiiniaktsiisist kõrgem, samas kui praegu on see enamasti madalam.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja David Boublil ütles, et komisjoni arvutuste järgi oleks uute alammäärade puhul minimaalne aktsiis liitri bensiini kohta sama suur kui praegu ehk 0,359 eurot. Diislikütuse minimaalne aktsiis aga tõuseks 0,330 eurolt 0,412 eurole liitri kohta. Euroopa Komisjoni väitel ei oleks sellisel tõusul erilist mõju, kuna paljudes liikmesriikides kehtivad juba praegu alammääradest kõrgemad kütuseaktsiisid.

Eestis on praegu bensiiniaktsiis ligi 0,423 eurot ja diislikütuse aktsiis 0,393 eurot liitri kohta. Seega peaks Eesti diislikütuse aktsiisi Euroopa Komisjoni ettepaneku jõustudes tõstma. Aga kui Eesti kergitaks diislikütuse aktsiisi ka Euroopa Liidu alammäära tasemeni, tuleks kütuste võrdse kohtlemise põhimõtte järgi bensiiniaktsiisi langetada.

Tagasi üles