E, 25.09.2023
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.

Kaks kirja aastast 2015: kuidas Tsahkna ja Vassiljev vilistasid Michali hoiatustele

Aivar Pau
, tehnikaportaali toimetaja
Facebook
Comments 1
Margus Tsahkna, Rannar Vassiljev ja sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske
Margus Tsahkna, Rannar Vassiljev ja sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske Foto: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Möödunud nädalal selgus lõplikult, et sotsiaalministeeriumi jaoks on ligi viie miljoni eurone IT-projekt SKAIS2 liiga suur ja seni plaanitud kujul täitmatu – leping arendajaga lõpetatakse ja selle asemel plaanitakse välja kuulutada ... kaks korda suurem hange, mis on siiski plaanis jagada väiksemateks osadeks.

Postimehe käsutuses olevast kirjavahetusest selgub, et toonane majandusminister Kristen Michal (Reformierakond) hoiatas juba juulis 2015, mil Euroopa struktuurifondide rahad projektile avanesid, et plaanitud kujul pole lootustki projekti tähtaegselt ellu viia.

Näpuga viibutamisele vaatamata otsustasid Michal ja MKM-i toonane juhtkond aga projekti rahastamise Euroopa Liidu struktuuritoetuse fondidest 3,5 miljoni euro ulatuses läbi Riigi Infosüsteemi Ameti heaks kiita.

Hetkel pole veel teada, kas lepingu ennetähtaegne lõpetamine võib kaasa tuua eurovahendiste tagasinõudmise Eestilt, plaanis on teatavasti uue – 10-miljonilise ja neli aastat vältava projekti käivitamine.

Toonased sotsiaalministeeriumis tegutsevad ministrid Margus Tsahkna (IRL) ja Rannar Vassiljev (SDE) vastasid Michalile vägagi optimistlikult. Allolevast kirjavahetusest selgub, kuidas täpselt.

Sotsiaalministeerium jõudis enne lepingu lõpetamist Tieto Estoniaga maksta projekti käigus välja 4,88 miljonit eurot. Plaanitud 42 alamprojektist jõudis valmis saada ja käiku minna aga 10. Lisaks tuli kulutada 1,2 miljonit eurot teistele arendajatele kohendamaks olemasolevat infosüsteemi SKAIS1, et tööde venimine ei hakkaks mõjutama sotsiaalväljamaksete tegemist.

1. MKMi kiri SMile

03.07.15 nr 22-2/14-00848/002

Märgukiri sotsiaalkaitse ning tervise- ja tööhoiuministrile „Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamise“ projekti osas

Austatud ministrid

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võtnud eesmärgiks lähiaastatel ellu viia töövõimereform, mis loob uue töövõime toetamise süsteemi. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium peab antud reformi Eesti riigi jaoks äärmiselt oluliseks ning soovib reformi õnnestumisse igati kaasa aidata.

Reformi eduka elluviimise üheks eelduseks on Sotsiaalkindlustusameti uue infosüsteemi (SKAIS2) loomine. Seoses sellega on Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Rahandusministeerium pidanud kolmepoolseid läbirääkimisi ning otsustanud, et eelmainitud infotehnoloogia arendusprojekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 4 miljoni euro ulatuses (sh alamprojekt „SKAIS2 finantsarvestusmooduli arendustööde 1. etapp“ mahus 499 500 eurot on majandus- ja taristuministri 13.05.2015. a käskkirjaga nr 15-030 juba arvatud „Nutika teenuste taristu arendamise 2015. aasta investeeringute kavasse“) ning arendusega seonduvad ülejäänud kulud (mahus ca 4 miljonit eurot) kaetakse riigieelarvelistest vahenditest.

Lähtuvalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.06.2015. a käskkirjast nr 15-0156 „Meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord" eesmärkide saavutamiseks 2015. a korraldatava avatud taotlusvooru kinnitamine ja valikukomisjoni moodustamine“ avas Riigi Infosüsteemi Amet SKAIS2 projekti edasiseks finantseerimiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 01.07.2015. a mahus 3,5 miljonit eurot taotlusvooru „Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine“, millesse taotluste esitamise eeltingimuse kohaselt peab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi vahel olema kooskõlastatud SKAIS2 projekti tegevusplaan.

Arvestades Sotsiaalministeeriumi poolt esitatud SKAIS2 tegevusplaanis kirjeldatut ning arvestades projekti ajaraami, tellija ja täitja meeskondade koosseisu ning eelarvet, näeb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium riski, et Sotsiaalministeeriumi projekt SKAIS2 ei saa valmis ja infosüsteemi ei võeta tegevusplaanis lubatud mahus kasutusse 02.01.2017 ning kooskõlastab SKAIS2 projekti tegevusplaani vaid teadmisel, et Sotsiaalministeerium on nii poliitilisel kui tippjuhtkonna tasemel teadmiseks võtnud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ekspertide arvamuse ning pöörab erilist tähelepanu tegevustele ja ressursikasutusele, mis on vajalik projekti minimaalse hilinemisega lõpuni viimiseks.

Kokkuvõttes soovib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium veelkord rõhutada, et nagu töövõimereform on Eesti jaoks oluline, nii on tähtis ka Sotsiaalkindlustusameti tänaste infotehnoloogiliste töövahendite väljavahetamine, et reformi toetada. Hakkame taotlusi vastu võtma hetkest, mil teie poolne kinnitus, et kohtumisel mainitud kitsaskohtadele pööratakse kogu projekti kestel erilist tähelepanu, on meile edastatud. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on ka edaspidi kindlasti valmis andma projektile tagasisidet nagu oleme seni teinud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristen Michal

majandus- ja taristuminister

2. SMi vastus MKMile

Teie: 22-2 nr
Meie: 07.2015 nr 2-4.1.1/709-8

Täname Teid kirja eest, millega pöörate tähelepanu sotsiaalkaitse avalike teenuste projekti olulisusele ja võetud väljakutsetele.

Kinnitame, et pöörame jätkuvalt kogu projektile ja SKAIS2 infosüsteemi väljatöötamisega seotud riskidele ning nende juhtimisele erilist tähelepanu.

Projekti riskide juhtimiseks töötab järelevalve nõukogu kantsleri juhtimisel, kus iga kuu vaadatakse üle projekti edenemisaruanded, tulemused ja riskid. Palume kindlasti ka esitada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja SKAIS2 projekti järelevalve nõukogusse.

Oleme koostöös Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumiga välja töötanud plaani projekti läbiviimiseks ja rahastamiseks. Projekti riskide juhtimiseks ja tulemuste kvaliteedi kindlustamiseks on projekti kaasatud täiendavalt väliseksperdid infosüsteemi arhitektuuri, teenuste, kasutatavuse ja juurdepääsetavuse ning infoturbe valdkonnas.

Loodame, et 6. juunil 2015 aastal allkirjastatud käskkirjaga nr 15-0156 kinnitatud jooksva taotlusvooru "Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine" taotluste rahastamise menetlemine toimub põhjendamatute viivitusteta alates käesoleva kirja saamisest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Rannar Vassiljev, Margus Tsahkna

Facebook
Comments 1

Märksõnad

Tagasi üles