Amet alustas Elisa suhtes rändlustasudega susserdamise pärast menetlust
Oluliselt täiendatud

Elisa.

FOTO: Tairo Lutter

Tehnilise Järelevalve Amet alustas seoses ebaselgete rändlustasude kehtestamisega menetlust mobiilioperaatori Elisa Eesti suhtes.

«Oleme tuvastanud mõne rikkumise tarbijate teavitamises,» kommenteeris Postimehele menetlust ameti sideturuosakonna juhataja Rivo Mets.

Täpsemaid asjaolusid ta ei soostunud nimetama, kuna need olevat seotud Elisa ärisaladusega.

Küll aga märkis Mets, et Elisa tegeleb rikkumiste lahendamisega ning osa neist on praeguseks juba lahenduse leidnud.

Postimehe poole pöördunud klientide ja Elisa enda selgituste kohaselt seisnes probleem selles, et Elisa kliendid suunati välismaal olles automaatselt Elisa päevapiletite süsteemile, mitte aga Euroopa Liidus määrusega kehtestatud megabaidipõhistele tariifidele.

Mingisugust hoiatust klientidele selle kohta aga ei saadetud ja nii avastas üks klient, et peab kümne päeva eest päevapiletite süsteemi tõttu maksma 25 eurot, mis siis, et internetti sisuliselt ei kasutanud. «Mõtlesin, et on megabaidi põhine arvestus ja niipidi oleks mul summa väiksem tulnud,» ütles üks end petetuna tundnud klient Postimehele.

Elisa andis juhtumiga seoses Postimehele teada, et amet pööras tõesti ettevõtte tähelepanu vajadusele anda tarbijatele täpsemat ja põhjalikumat informatsiooni valikute osas, et oleks tagatud tervikliku ja põhjaliku info saamine.

Sellise informatsiooni põhjal saaks tarbija rändluses andmeside kasutamisel teha valiku - kas määrusepõhise regulatiivse tariifi kasuks või alternatiivse päevapiletil põhineva tariifi kasuks.

«Elisa asus seisukohale, et ameti nõuded ja soovitused olid põhjendatud ja asjakohased ning klientidele Elisa veebilehel avaldatud info vajas täiendamist. Seetõttu oleme lähtuvalt TJA tähelepanujuhtimisest korrigeerinud Elisa kodulehel avaldatavat infot ning lisanud ka kõnealuse määruse kohase meeldetuletuse tarbijatele regulatiivse režiimi valimisega kaasnevate rändlusteenuste tariifi eeliste kohta võrrelduna alternatiivse päevapileti režiimi valikul rakenduvatega,» teatas Postimehele ettevõtte esindaja.

Ettevõte kinnitas, et kliendid võivad Elisa Iseteenindusbüroo kaudu või siis muudes teeninduskanalites vabalt valida ja ka igal ajal vahetada kliendi suhtes kohaldatavat andmeside-rändlusteenuse režiimi, valides vastavalt kas määruse kohase tariifiskeemi või siis andmeside päevapileti.

Elisa soovitas, et näiteks üksnes Euroopa Liidus andmeside tarbimisel üle 270 MB päevas on päevapilet kehtiva tariifi kohaselt reeglina tarbijale rahaliselt säästvam lahendus võrrelduna regulatiivse režiimi alusel kehtestatud tariifiga. Samas tarbimisel alla selle mahu on reeglina säästlikum aktiveerida pigem regulatiivne tariifiskeem.

Postimehega vestelnud kliendi hinnangul režiimi vahetamine aga väga lihtne just ei ole.

«Selleks peab kasutaja või peakasutaja minema vastav numbri vaatesse, valima teenused -> sisestama numbri -> Piirangud ning avanenud lehelt aktiveerima punkti Roaming Data päevapileti piirang. Kui ta on selle endal aktiveerinud, alles siis ei rakendu kliendil päevapilet ja ta tasub vastavalt meie kodulehel toodud MB hinnale. Keeruline ju!» sõnas ta.   

Tagasi üles