RIA toetab kolme miljoniga avalike teenuste arendamist

Riigi Infosüsteemi Amet

FOTO: Eero Vabamägi

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) avab novembris kolme miljoni euro suuruse toetusmeetme avalike teenuste arendamiseks IKT võimaluste abil.

Taotlusvooru eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel, teatas RIA.

Toetust võivad alates 23. novembrist taotleda põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning sihtasutused. Toetatakse projekte, mille tulemusel muutuvad avalikud teenused tõhusamaks ja kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavaks.

Projekti toetuse määr põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel on 100 protsenti, millest 85 protsenti kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning 15 protsenti riikliku kaasfinantseeringuna.

Avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning sihtasutused saavad taotleda struktuuritoetust 85 protsendi määras, minimaalne nõutav omafinantseering on seejuures 15 protsenti projekti kogumaksumusest.

Taotlusvooru kogumaht on kolm miljonit eurot, seejuures võib ühe projekti maksimaalne eelarve olla kuni 500 000 eurot. Taotlusi saab esitada alates käesoleva aasta 23. novembrist kuni 4. detsembrini. 

Tagasi üles