Lihtne vastus suurele segadusele: kes peab teed andma sellel Tallinna tuiksoone ristmikul

Estonia pst ja Kentmanni tänava ristmikul avastab jalgrattur end ummikus

FOTO: Aivar Pau

Tallinna elanikes ja külalistes on aastaid segadust tekitanud küsimus, kas eesõigus Estonia puiestee ja Kentmanni tänava ristmiku ületamisel on jalakäijatel või sinna keeravatel autodel.

Põhjus segaduseks, signaalitamisteks ja äkkpidurduseks  annab nimelt asjaolu, et sellel ristmikul pole jalakäijate teeületus mitte kuidagi tähistatud. Samas jääb just see ristmik tee peale kõigile, kes Vabaduse väljakult näiteks Solarise keskuse poole liiguvad.

Kuna Estonia puiestee on ristmikul ka lameda kurviga, siis pole üheselt tajutav ka see, et Kentmanni tänavale liikumine on sõidukite jaoks selgelt parempööre. Lisaks tuleb juhtidel enne ärapööret veenduda, et nad annaksid teed ühistranspordirajal liikuvatele sõidukitele.

Kokkuvõttes on pigem tavaks saanud, et jalakäijad annavad teed Kentmanni tänavale keeravatele autodele ja üritavad nende vahelt üle tee lipsata.

Muudatusi ei tule!

Küsisime ristimiku korrektse ületamise kohta selgitust ja kommentaari Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhatajalt Talvo Rüütelmaalt. Tema vastusest saame teada üheselt:  eesõigus tänavaületuseks on jalakäijatel ning ülekäigukoht pole praegu ega tulevikus tähistatud, kuna see vähendaks jalakäijate tähelepanu:

Liiklusseaduse § 17 lg 5 p2 kohaselt peab mitterööbassõiduki juht andma teed jalakäijale, jalgratturile, tasakaaluliikuri juhile, robotliikurile ning mopeedi- ja pisimopeedijuhile, kes ületab sõiduteed, millele juht pöörab, kui teeandmise kohustus ei ole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti. Antud juhul puudub regulatsioon, mis annaks Estonia puiesteelt Kentmanni tänavale sõitvale sõidujuhile eesõiguse jalakäijate ees, kes ületavad Kentmanni tänavat. Seega peab sõidukijuht andma Kentmanni tänavat ületavale jalakäijale teed.

Liiklusseaduse § 56 lg 1 kohaselt peab ristmikule lähenedes olema eriti tähelepanelik ja arvestama ristmiku liiklusoludega. Juht peab sõitma sellise kiirusega, et tal on vajaduse korral võimalik sõiduk seisma jätta ja anda teed eesõigust omavale liiklejale. Seega sõidujuhi kohustused antud kohas on väga selgelt määratletud ning seda reguleerivad mitu liiklusseaduse sätet.

Jalakäijatele ülekäigu rajamine Kentmanni tänava ja Estonia puiestee ristmikule vähendaks jalakäijate tähelepanu sõidukite osas ning selline olukord oleks ohtlikum tänasest lahendusest. Liikluse rahustamiseks on enne pööret Kentmanni tänavale paigaldatud füüsiline takistus ning see toimib efektiivselt. Ülekäiguraja rajamine kõnealusesse kohta aga ei tooks soovitud tulemust ning suurendaks liiklusõnnetuste ohtu just jalakäijate suhtes.

Samas ei ole jalakäijal keelatud liiklusseaduse kohaselt Kentmanni tänava ületus paralleelselt Estonia puiesteega. Kuna antud kohas on saavutatud jalakäija kõrgendatud tähelepanu ning sõidukite liikluse rahustamine ja jalakäijatega ei ole juhtunud liiklusõnnetusi, siis muudatusteks puudub põhjus ning seda ei tehta.

Tagasi üles