Ligi 170 kooli saab uue internetivõrgu

Ligi 170 kooli saavad uued internetivõrgud.

FOTO: Arvo Meeks/L

Koolide digitaristu ajakohastamise programm on jõudnud 53 Eesti koolini, 2018. aastal on plaanis kaabeldada ning Wi-Fi tugijaamade ning teiste vajalike seadmetega varustada veel sadakond üldhariduskooli.

Programmi esimene etapp saab läbi 2018. aastaga ning läheb maksma 5 miljonit eurot.

Üldhariduskoolide digitaristu ajakohastamise programm hõlmab kohtvõrkude rajamist ja renoveerimist ning kohtvõrkude halduse ja monitooringu vahendite ostmist. Programmi esimeses etapis on planeeritud ligi 170 üldhariduskooli kohtvõrkude uuendamine, mis mõjutab üle 44 000 õpilase. «Tegu on põhjaliku koolide võrguinfrastruktuuri uuenduskuuriga, mille sarnast pole varem olnud,» selgitas programmijuht Jüri Saar.

2017. aastal jõuti töödega kolmandikuni kõikidest programmis osalevatest koolidest. «Seadmete hanke vaidlustamise tõttu oleme graafikust mõnevõrra maas, kuid programmi partnerite vastutulelikkust ja tööde tegelikku tempot vaadates oleme veendunud, et jõuame valdava enamuseni programmis osalevatest koolidest veel enne 2018/2019.  õppeaasta algust,» rääkis Saar.

2018. aastal on planeeritud ülejäänud programmis osalevate koolide kaabeldustööd ning Wi-Fi tugijaamade, kommutaatorite ja tulemüüridega varustamine.

«Kõik koolid on erinevad ja vajavad individuaalset lähenemist, millest tulenevalt loodame jätkuvalt ka koolide kannatlikkusele ja mõistvale suhtumisele – esitame tellimusi nii kiiresti, kui suudame neid kokku panna ning meie partnerid neid täita,» lisas programmijuht. Programmis osalevate koolide nimekirja leiab HITSA kodulehelt.

Digitaristu ajakohastamise programmi töötas välja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning seda viib ellu Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, mille EENeti struktuuriüksusel on kahekümneaastane kogemus andmesidevõrkude valdkonnas.

Programmi kogueelarve on 13 243 294 eurot, millest Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetus moodustab 11 250 000 eurot ja Eesti riigi omafinantseering on 1 985 294 eurot.

Programmi esimeses etapis, aastatel 2016–2018, on kavas koolide toetamiseks kasutada eelarvest 5 miljonit eurot. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga on kavandamas uut programmiperioodi 2019+, millesse on kõigil koolipidajatel võimalik taotlusi esitada alates 2018. aasta teisest poolest.

Tagasi üles
Back