Selgus uus Eesti küberturvalisuse juht

Uku Särekanno

FOTO: Kristjan Teedema

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) küberturvalisuse teenistusejuhi leidmiseks korraldas amet avaliku konkursi eelmise aasta oktoobris ning ametikohale kandideeris kümmekond inimest.

Uue küberturvalisuse juhi ning peadirektori ühe asetäitjana alustas tööd Uku Särekanno, teatas RIA.

«Kübermaailmas ei ole riigi või otsest vastutuse piiri. Meil tuleb alati rohkem teha ja vaadata laiemat pilti, mis hõlmab nii tehnot kui ka üldisemalt turvalisust puudutavat poliitikat,» ütles RIA juht Taimar Peterkop. Ta lisas, et uue juhi tugevuseks on riigi siseturvalisuse küsimusi puudutav tervikpilt, mis toetab RIAt oluliste otsuste tegemisel ja prioriteetide seadmisel. «Usun, et ta toob meeskonda küll värsket mõtlemist, kuid ka stabiilsust, töörahu ja motivatsiooni, et tagada kõige paremal moel küberturvalisust,» selgitas Peterkop.

Särekanno sõnul algab küberturvalisus igast arvuti ja nutiseadme kasutajast, tema teadlikkusest ning tahtest oma lähedasi, vara ja andmeid kaitsta. «Riigi asi on olla selles protsessis suunajaks ning partneriks, pakkuda tuge kõikidele, kes internetis asju ajavad,» ütles küberturvalisuse teenistuse juht Uku Särekanno.

Tema hinnangul on RIAl lipulaeva roll Eesti küberturvalisuse eestseisjana, ent selge on ka see, et turvalisust luuakse üksnes tihedas koostöös erasektori, kodanike ja välispartneritega. «Tänane RIA omab selleks väga häid eeldusi, tugevat tehnilist võimekust ning analüütilist suutlikkust. Minu asi on saavutatut hoida ja edasi arendada, tagada töö tegemiseks vajalik tehniline võimekus, ressursid ja selged eesmärgid,» märkis Särekanno.

 Uku Särekanno on töötanud varem eri ametikohtadel Euroopa Komisjonis, riigikantseleis ja väliministeeriumis, juhtinud korrakaitse ning kriminaalpoliitika osakonda siseministeeriumis ning esindanud Eesti riiki Brüsselis migratsiooni ja politseikoostöö küsimustes.

RIA küberturvalisuse teenindus on üksus, mis arendab küberturbe strateegiaid ja poliitikat, teeb järelevalvet elutähtsate teenuste osutamiseks kasutatavate IT-süsteemide turvameetmete rakendamise üle ning koordineerib infoturbe standardite rakendamist nii avalikus sektoris kui ka avalikke ülesandeid täitvate eraettevõtete juures. Teenistus korraldab kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitset ja koostab riskianalüüse. Teenistusse kuuluv operatiivüksus CERT-EE käsitleb  turvaintsidente, annab hoiatusi turvaintsidentide ennetamiseks ning koostab raporteid Eesti arvutivõrkudes toimunud intsidentide ja pahavara leviku kohta.

Tagasi üles