Eesti kaasati maailma esimese isejuhtivate busside süsteemi loomisse

Isejuhtiv buss Tallinnas, mis Eesti ELi eesistumise tarvis käima pandi.

FOTO: Mihkel Maripuu

Eesti on üks kuuest riigist, mis asub ühishankega looma maailma esimest isejuhtivate busside juhtimissüsteemi, mis hoiaks töös nii bussiparke kui nendega seotud teenuseid.

Rahvusvahelise hankekonkursi käigus välja valitav tarkvaraarendus peab võimaldama targalt isejuhtiva ühistranspordi marsruute planeerida ning nõudepõhiselt transporti tellida, tuues transpordi tarbijale lähemale ja muutes ühistranspordi kasutamise paindlikumaks.

Projekti koondnimi on FABULOS ehk Future Automated Bus Urban Level Opertion Systems – tuleviku isejuhtivate linnabusside juhtimissüsteem. Hange kuulutatakse välja selle aasta septembris ja oktoobris, kuid sellele eelnevad projekti tutvustused aprillis ning seejärel põhjalik avatud turu-uuring, et koos ettevõtetega täpsustada hanke tingimusi.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist «Horisont 2020» ning selle partnerriigid on Eesti, Soome, Kreeka, Holland, Norra ja Portugal.

Eesti ametlik omaosalus projektis on 100 000 eurot, mida rahastatakse IKT arenguprogrammist.

Kuigi isejuhtivaid väikebusse on katsetatud juba mitmes riigis, puudub hetkel veel toimiv tootelahendus, kuidas autonoomset bussiparki linna ühistranspordisüsteemi integreerida.

Lisaks vajab sõiduautomaatika veel arendamist, et seda saaks kasutada ka tavalistes linnaoludes, sh tavaliikluses. Teisisõnu tuleb selle lahenduse majanduslikku, tehnilist, ühiskondlikku ja õiguslikku küpsust testida elulistes olukordades.

FABULOS projektis seatakse bussiparkide juhtimissüsteemile ka minimaalne teenustase, millele hangitav süsteem peab vastama.  Näiteks peab see olema 95 protsenti ajast isejuhtiv (ülejäänud aja kaugjuhtimisel), keskmise kiirusega vähemalt 30 km/h, ning võimeline töötama iga ilmaga ja ka nõudepõhiselt.

Enne hanget korraldatakse ka avatud turu-uuring (Open Market Consultation), mille tulemusel täpsustatakse koos ettevõtetega hanke tingimusi.

Pärast hankepakkumuste esitamise tähtaega, jätkub protsess kolmes osas ning jõuab tulemuseni 2020. aasta septembris. Esimeses etapis teostavad hanke võitnud ettevõtted valitud tehnoloogia ja ettepanekute teostatavusuuringu. Teises etapis arendatakse kõige lootustandvamad ideed prototüüplahendusteks, mida katsetatakse seejärel laboritingimustes. Kolmandas etapis katsetatakse ja võrreldakse ettevõtete  arendatud valmislahendusi reaalelulistes oludes.

FABULOSi projekt kulmineerub isejuhtiva bussipargi juhtimissüsteemi reaaleluliste katsetustena Eesti, Soome, Kreeka, Hollandi, Norra ja Portugali linnades.

«Loodan, et projektist võtavad osa ka Eesti ettevõtted ja teadusasutused. Sedasi saame pakkuda Eesti ettevõtetele referentspunkti kaasa rääkida isejuhtiva tehnoloogia arendamisel maailmatasemel ning panustada ka tulevikutehnoloogiate hariduskompetentsi kasvule Eestis,» sõnas majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Tagasi üles