Telia pahandus võib põrmustada 0-eurosed mobiilipakkumised

Mobiiltelefonid

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Telia suhtes alustatud tarbijakaitseameti menetlus on ajendanud oma kliendipakkumisi ümber vaatama ka konkurente.

Tarbijakaitseamet on alustanud Telia suhtes järelevalvemenetlust, kuna ettevõte on Diili klientidelt nõudnud tähtajaliste lepingu lõpetamise soovi korral 0-eurose kingitusena saadud mobiilide hüvitamist täishinnaga. Jutt käib olukordadest, kus kliendid on lepingut soovinud lõpetada Telia-poolsete üldtingimuste muutumise tõttu. Ameti hinnangul on selline nõue ebaseaduslik, kuna ühepoolsete lepingutingimuste muudatustega mittenõustumisel peaks saama lepingut üles öelda ilma leppetrahvi maksmata.

Postimees uuris Telia konkurentidelt Tele2-lt ja Elisalt, kuidas nende lepingutes on sätestatud lepingu sõlmimise preemiaks antavate mobiilide hüvitamine.

Tele2 teatas vastuseks, et juhul, kui ettevõte muudab tingimusi ning klient soovib lepingust taganeda, kuid ta on saanud eelnevalt tasuta seadme, mis on Tele2 poolt kingituseks, siis selle eest Tele2 taganemisel tasu ei küsi.

«Kui Tele2 muudab lepingu tingimusi ja klient soovib tähtajalist liitumislepingut lõpetada, kuid lepingu alusel saadud seadet siiski endale alles jätta, siis tasub klient proportsionaalselt seadme jääkväärtuse – võttes arvesse lepingu lõpuni olevat aega – kliendi soovil kas ühekordse maksena või osamaksetena,» ütles Tele2 pressiesindaja Kertu-Kätlik Käis.

Kui Tele2 muudab ühepoolselt lepingu tingimusi ning klient ei soovi lepingu alusel saadud seadet endale jätta, on tal õigus taganeda kogu lepingu alusel saadust, lähtudes võlaõigusseadusest tulenevast.

Küll aga märkis Käis, et pole sugugi välistatud null-euroste mobiilide kinkimisest loobumine.

«Tele2 on ümber vaatamas kogu oma tähtajaliste liitumislepingute loogikat, kuna selline 0-euroste seadmete jagamine on omane pigem telemarketingile,» märkis Käis.

Elisa teatas juhtumiga seoses vastuseks, et tema kliendilepingud ja turunduspakkumised on koostatud erinevalt kõnealusest paketist ning seetõttu ei ole praegusel juhul erinevate sideoperaatorite pakettide tingimused omavahel adekvaatselt võrreldavad.

Elisa kommentaar:

Elisa ei anna teenuslepinguga tasuta telefone. Elisa võimaldab tarbijatel soetada seadmeid osamaksetega ja Elisal on õigus anda kliendile osamakse soodustusi, mis kaotavad oma kehtivuse juhul, kui klient teenuslepingut rikub või juhul, kui operaator ühepoolset teenuslepingu tingimusi muudab ning klient seetõttu teenuslepingu üles ütleb. Soodustuse kehtivuse lõppemisel ei soovi Elisa kliendilt juba saadud soodustuse hüvitamist.

Juhul, kui Elisa muudab ühepoolselt teenuslepingut, siis kliendil on õigus teenusleping üles öelda käsitlustasu maksmata.

Seega olukorras, kus Elisa muudab ühepoolselt teenuslepingut klient käsitlustasu maksma ei pea ning saadud soodustust hüvitama ei pea, kuid maksta tuleb üksnes seadme eest tasumata osamaksed.

Olukorras, kus operaator teenuslepingut rikub on kliendil on õigus teenusleping ennetähtaegselt erakorraliselt üles öelda käsitlustasu maksmata. Kliendil on võimalus tasuda kõik veel tasumata osamaksed. Juhul, kui kliendil ei ole ülesütlemise tõttu lepingu alusel juba täidetud kohustuste vastu enam huvi, võib ta lepingu ülesütlemise laiendada ka juba täidetud kohustustele.

Telia on aga juhtumiga seoses alustanud tarbijakaitseametiga dialoogi, et leida kõiki osapooli rahuldav mõistlik lahendus.

«Käsitleme iga laekunud kliendijuhtumit eraldi ning kuna sarnaseid juhtumeid pole kuigi palju, pakume kõigile neile omalt poolt välja võimalikud lahendused,» ütles Telia pressiesindaja Raigo Neudorf.

Postimees kirjutas mai keskel, et Telia Diil tegi klientidele pakkumisi, mis sisaldas tasuta telefoni, 15GB internetti, 1000 kõneminutit ja 100 sõnumit hinnaga 4.46. Juunist otsustati aga lepingut ühepoolselt muuta – edaspidi on hind 6.99, seejuures interneti maht ainult 12GB.

Kui kliendid üritasid lepingu üles öelda, ilmnes, et selle eeltingimuseks on telefoni täisväärtuse tasumine.

Tagasi üles