Leedu suurim jaotusvõrguettevõte ESO testib Eleringi tarkvõrgu platvormi

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ja ESO juhatuse liige Ignas Pranskevičius.

FOTO: Elering

Elering ja Leedu suurim jaotusvõrguettevõte ESO alustasid koostööd riikidevahelise andmevahetuse ning energiateenuste pakkumise lihtsustamiseks, vastava koostöölepingu sõlmisid osapooled teisipäeval.

Tegemist on ühe esimese sellelaadse koostööga Euroopas. Käivituv pilootprojekt võimaldab valitud Leedu tarbijatel pääseda Estfeedi platvormi kaudu ligi ja laadida alla oma tarbimisandmeid ning jagada neid energiamüüjate ja energiateenuste pakkujatega, teatas Elering.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on koostöö ESO-ga Eleringi jaoks tähendusrikas samm ettevõtte digitaliseerimise strateegia elluviimisel. «See toetab meie lõppeesmärki ehk energia jaeturgude integreerimist Euroopa mastaabis, mis lõpptarbija jaoks peab tähendama võimalust aktiivselt osaleda turul ning saada osa ühtse energiaturu kasudest,» selgitas ta.

Eleringi ja ESO koostöö eesmärgiks on selgitada piiriüleseks energiaandmete vahetuseks vajalikud äriprotsessid, funktsioonid ja tehnilised lahendused, muutes Leedu kaugloetavate arvestite andmed kättesaadavaks läbi Eleringi Estfeedi andmevahetusplatvormi.

«Kuna ESO kaugloetavate arvestite programm algab juba järgmisel aastal, otsime võimalusi uuendusliku regionaalse mõõtetaristu loomiseks. Meie jaoks on väga oluline, kuidas me kogume, saadame ja krüpteerime kaugloetavate mõõdikute andmeid ja soovime paremini mõista riigiüleseid andmevahetuse võimalusi,» ütles ESO juhatuse liige ja teenuste juht Ignas Pranskevičius.

Eesti ja Leedu võrguettevõtjate vaheline andmevahetusprojekt on osa Euroopa Liidu SysFlex projektist, mis tegeleb paindlikkusteenuste ja taastuvate energiaallikate integreerimisega energiasüsteemidesse.

Elering on avatud Estfeedi andmevahetusplatvormi võimaluste pakkumiseks, et testida vajalikke protsesse ja funktsionaalsusi. Lisaks saab Estfeedi kasutada kolmandatele osapooltele vajalike teenuste pakkumiseks. Selline lähenemine on kõige tõhusam viis riikidevahelise andmevahetuse arendamiseks, olles samuti vajalik Leedu ja Eesti tarbijatele ning teistele sidusrühmadele energiaandmete jagamisel põhineva väärtuse pakkumiseks.

Tagasi üles