Euroliit hakkab vahendama infot liiklusrikkumiste kohta väljaspool koduriiki

Juhiluba.

FOTO: Toomas Huik

Euroopa Liidu riigid hakkavad tulevikus üksteisele edastama liikluseeskirjade tõsiste rikkumistega seotud sõidukite registreerimisteavet, et teha lõpp liikluseeskirjade karistamatule rikkumisele teises ELi liikmesriigis.

Europarlament kiitis täna piiriülese politseikoostöö uued reeglid heaks, vahendas esinduskogu pressiesindaja.

Uue direktiivi eesmärk on liiklusohutuse suurendamine ning liikluseeskirjade rikkujate, sealhulgas teistes liikmesriikides elavate isikute, võrdsus seaduse ees.

«Pärast rohkem kui kolm aastat kestnud läbirääkimisi on selle kokkuleppe näol tegemist väga olulise esimese sammuga, et teha lõpp teatud juhtide karistamatuse tundele ning vähendada ohvrite arvu meie teedel,» märkis parlamendi raportöör Inès Ayala-Sender, kes esindab Hispaania sotsiaaldemokraate.

Uued reeglid

Liikmesriigid on kohustatud edastama liikluseeskirjade rikkumisega seotud sõiduki kohta käiva registreerimisteabe selle riigi võimudele, kus rikkumine aset leidis. Seejärel saadetakse auto omanikule või autot juhtinud isikule teavituskiri, kus teda informeeritakse rikkumisest, edasikaebamise võimalustest, õiguslikest tagajärgedest ning karistusest vastavalt selle riigi seadustele, kus rikkumine aset leidis.

Parlament toetas transpordikomisjoni ettepanekut tugevdada andmekaitset ning otsustas, et toimikud tuleb hävitada kohe kui juhtum on lõpetatud.

Direktiiv hõlmab kiiruseületamist, sõiduki joobes juhtimist, turvavöö kinnitamata jätmist, mobiiltelefoni või muu sidevahendi ebaseaduslikku kasutamist sõidu ajal, keelatud sõiduraja kasutamist (nt bussi- või taksorada), kiivri mittekasutamist mootorrattaga sõites ning punase tule alt läbisõitmist.

Järgmised sammud

Järgmisena peavad direktiivi ühehäälselt heaks kiitma liikmesriigid. Direktiiv tuleb üle võtta kahe aasta jooksul pärast selle jõustumist. Iirimaa, Ühendkuningriik ja Taani on otsustanud mitte ühineda selle süsteemiga, ent neil on võimalus seda teha hiljem.

Tagasi üles