20 000 autoomanikku saavad liikluskindlustuse meeldetuletuse

FOTO: SCANPIX

Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) saadab detsembris ja jaanuaris rohkem kui 20 000 sõidukiomanikule meeldetuletused liikluskindlustuslepingu sõlmimiseks või oma andmete korrastamiseks autoregistrikeskuses.


Kindlustuslepinguta sõidukite omanikele saadetud meeldetuletuses juhib Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) tähelepanu sellele, et liikluskindlustuse seaduse kohaselt peab kõigi Eestis registreeritud sõidukite suhtes olema kehtiv liikluskindlustuse leping sõltumata sellest, kas sõidukit teeliikluses parasjagu kasutatakse või mitte, teatas LKF.

Kui kindlustusleping on liiklusregistris oleva sõiduki suhtes kohustuslik, siis lepingu alusel väljastatavat tasulist kindlustuspoliisi on vaja üksnes liiklemiseks.

Ajal, mil sõidukit liikluses ei kasutata, tuleb see vastavalt seadusele ajutiselt liiklusregistrist kustutada või muuta liikluskindlustusleping maksevabaks. Need toimingud on sõidukiomanikule tasuta. Kui sõiduk on hävinud, saab selle liiklusregistrist püsivalt kustutada. Kui sõiduk on müüdud ning uus omanik pole muutusest Eesti Riiklikule Autoregistrikeskusele (ARK) teatanud, on eelmisel omanikul võimalik ise andmed korrastada.

LKFi teenindusjuhi Lauri Potsepa sõnul unustavad mõned sõidukiomanikud vahel liikluskindlustuse mõtte, milleks on lisaks liikluskahju hüvitamisele kannatanule ka õnnetuse süüdlase kaitsmine ootamatu rahalise nõude eest.

«Eesti teedel võib liigelda kuni 30 000 liikluskindlustuse lepinguta sõidukit, mille omanikud riskivad miljonitesse kroonidesse ulatuda võiva kahjunõudega,» ütles Potsepp.

«Ehkki kindlustuseta sõiduki põhjustatud liikluskahju hüvitab kannatanule LKF, nõutakse sõiduki kindlustamata jätnud süüdlaselt hiljem kahju kasvõi kohtu kaudu sisse. Liikluskindlustuse lepinguta sõidukite arvu kahanemine vähendab ka seaduskuulekate sõidukiomanike kulusid, sest kindlustuseta sõidukite põhjustatud kahju hüvitamiseks loodud garantiifond moodustub korralike sõiduomanike kindlustusmaksetest,» selgitas Potsepp.

Ühtekokku on hetkel liikluskindlustuse lepinguta sõidukeid ligi 9 protsenti sõidukiomanikest. Nende hulgas on näiteks suurt masinaparki omavaid põllumehi, oma sõidukeid teeliikluses harva kasutavaid autode kollektsionääre ning hävinud sõidukite omanikke, kelle masin on endiselt liiklusregistris arvel.

Kui sõidukiomanik sõlmib kindlustuslepingu või korrastab oma andmed ARKis kuu aja jooksul, siis kõrgendatud kindlustusmakse nõuet ei esitata. Vastasel juhul on seadusest tulenevalt õigus kindlustamata sõiduki omanikult välja nõuda kõrgendatud kindlustusmakse perioodi eest, mil sõiduk oli kindlustamata. Nii võib näiteks suurema hulga kindlustamata sõidukite omanikule esitatav nõue ulatuda mitmesaja tuhande kroonini.

LKFi veebilehel oleva teabekeskuse kaudu on sõidukiomanikul võimalik ise järgi uurida, kas talle kuulub kindlustuslepinguta sõidukeid.

Tagasi üles