USA omavalitsus kasutab valimissüsteemis Eesti tehnoloogiat

Guardtime'i hoone

FOTO: Guardtime

Üks USA omavalitsus võttis valimissüsteemide turvalisuse tagamiseks kasutusele tarkvara, mille lõid Eesti ettevõte Guardtime ja Šveitsi turvatehnoloogiate pakkuja SICPA.

Guardtime’i juhi Martin Ruubeli sõnul ühitab loodud lahendus olemasolevate valijate nimekirja ning hääletussüsteemiga ja tagab andmete korrektsuse, tuvastades samas kohe igasuguse välise sekkumise valimissüsteemi andmetesse. «Esialgu juurutame selle ühe omavalitsuse valimissüsteemi, kuid vajadus on loomulikult laiem,» ütles Ruubel.

Erinevalt Eestist ei lisandu USAs valimisnimekirjadesse automaatselt kõik täisealiseks saanud kodanikud – valimisõiguse saamiseks tuleb igal soovijal end ise valijaks registreerida.

Uus lahendus aitab tagada selle protsessi korrektsuse ja turvalisuse, tuvastades kohe võimaliku valeinfo.

Ruubeli sõnul on USA valimiste turvalisuse probleem eelmistest valimistest veel tänaseni päevakorral ja kerkis taas esile ka pärast eelmisel nädalal toimunud presidentide kohtumist Helsingis.

Viimastel presidendivalimistel 2016. aastal oli interneti teel hääletamine võimalik eri vormides enam kui 30 USA osariigis 50st.

SICPA ja Guardtime’i pakutav lahendus aitab ettevõtete teatel lahendada mitut hääletamisandmetega seotud ohtu: see tagab tundlike valijaandmete terviklikkuse, võimaldab tuvastada sissetunge ja annab valimisametnikele viisi usaldusväärsemalt tuvastada valijate registreerimise andmete kõrvalekalded.

«Uue blockchain-tehnoloogial põhineva lahenduse puhul räägime valimisprotsessi korrektsuse ja turvalisuse tagamisest eeskätt valijaregistri vaates. Inimesed autendivad ennast registrisse kandmisel nagu nad seda alati on teinud, uus lahendus tagab aga süsteemis olevate andmete ning protsessi tervikluse ning annab häire igasuguste manipuleerimiskatsete ehk andmete väärkasutamise puhul,» rääkis Martin Ruubel.

USA valimiste jaoks loodud uue lahenduse aluseks on Guardtime’i välja töötatud ja arendatav KSI blockchain-tehnoloogia. Tänu oma ülesehitusele võimaldab blockchain säilitada digiandmete muudatuse ajalugu, tuvastada kohe, kes ja millal on digiandmeid muutnud, ning kasutada neid võimalusi suure hulga andmete puhul kiiresti ja korraga.

Tagasi üles