N, 23.03.2023

Ettevõte: MKM püüdis elektriautode laadimisvõrgustikku Elektrilevile mängida

Aivar Pau
, ajakirjanik
Ettevõte: MKM püüdis elektriautode laadimisvõrgustikku Elektrilevile mängida
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 3
ELMO kiirlaadimispunkt.
ELMO kiirlaadimispunkt. Foto: Ants Liigus

Kalleima pakkumise tegemisele vaatamata elektriautode kiirlaadimisvõrgustiku ELMO müügiprotsessilt välja praagitud OÜ Luku-Expert vaidlustas enampakkumise tulemused kohtus ja saavutas esialgse õiguskaitse.

Vaatamata parimale hinnale ei arvestatud Luku-Experdi pakkumust vaid riigiettevõtte Elektrilevi OÜ madalama hinnaga pakkumist, sest majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) hindamiskomisjoni arvamusel ei suutnud LukuExpert juriidiliselt siduvalt tõendada teenuse katkematut jätkumist.

Enampakkumise komisjoni kuulusid MKMi transpordi arengu ja investeeringute osakonna ametnik Juku Paulus, keskkonnaministeeriumi energeetikanõunik Mart Raamat  ning Kredexi jurist Ingrid Ajangu ja KredExi energiasäästu projektijuht Heikki Parve.

Kuna LukuExpert ei jäänud pakkumiste tulemustega rahule, pöördus ta halduskohtuse MKMi otsuse tühistamiseks ning esialgse õiguskaitsena MKM-i vastava käskkirja kehtivuse peatamiseks.

Tallinna Halduskohus rahuldas 15. augusti määrusega Luku-Experdi esialgse õiguskaitse taotluse ja peatas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo 13. augusti käskkirja kehtivuse 30 päevaks. MKM ja KredEx esitasid küll 17.augustil määruskaebuse, ent Tallinna Ringkonnakohus jättis selle rahuldamata. Seega on kuni 13. septembrini MKMil ja selle all tegutseval KredExil sõlmida samuti MKM-i vastutusalas oleva Elektrilevi OÜ-ga lepingut ELMO kiirlaadimistaristu võõrandamiseks.

«Hägune protsess võib Eestile kaasa tuua keelatud riigiabi süüdistuse. LukuExpert ise on seisukohal, et tema pakkumine oli tehtud täpses vastavuses enampakkumise tingimustega, igasugune mittevastavus pakkumise tingimustele puudub ja LukuExpert on valmis alustama taristu opereerimise ning klientide teenindamisega.,» teatas ettevõte täna.

Luku-Experdi juhatuse liikme Riho Everi kinnitusel vastab ettevõte hanke parameetritele ning täitis kõik dokumendid vastavalt hankes esitatud nõuetele.

«Meil on olemas kompetents ning enam kui 25-aastane kogemus hallata suuri ja keerukaid projekte ning pakkuda klientidele kõige erinevamaid teenuseid. Leiame, et MKM-i otsus mitte kuulutada enampakkumise võitjaks parima pakkumise teinud LukuExperti, viidates mingitele tehnilistele ebapädevustele, ei ole õige ning lähtuvalt sellest otsustasime MKM otsuse vaidlustada,» selgitas Ever. «Me oleme veendunud oma võimes opereerida ka ELMO laadimistaristut.»

Everi sõnul on ettevõtte eesmärk ajale peatselt jalgu jääva taristu kaasajastamine, mis võimaldaks kõigil tänapäevastel elektriautodel kasutada laadimisteenust. Sihiks on ka korrastada ettevõtte sisulist ja finantsjuhtimist, oluliselt parandada efektiivsust, arendusplaanide tegemisel kaasata lisakapitali, otsida võimalusi laiendada laadimisvõrgustikku nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt läbi rahvusvahelise koostöö.

Luku-Expert viitas oma tänases teates ka sellele, et MKM on soovinud juba ammu ELMO võrgustikku Elektrilevile anda.

«Juba aasta tagasi soovisid MKM’i ning seotud riigiettevõtete ametnikud anda ELMO laadimisvõrgu üle Elektrilevile, kuid toona protsess takerdus, sest rahandusministeerium nägi ministri kavas ohtu saada Euroopa Komisjonilt süüdistus keelatud riigiabi andmises,» teatas ettevõte. «Sealhulgas puudus siis äriplaan, mis pikas perspektiivis näitaks tehingu kasumlikkust nii riigile kui investorile.»

Käesoleva protsessiga püüavad ametnikud saavutada Luku-Experdi hinnangul juba aasta tagasi kavandatut – anda taristu üle Elektrilevile teises formaadis –, kuid riskitakse endiselt ohuga saada süüdistus keelatud riigiabi andmises, kui ei arvesta enampakkumise tulemustega.

MKMi KOMMENTAAR

Juku Paulus, Transpordi arengu ja investeeringute osakonna peaspetsialist

Komisjon käitus oma otsustes erapooletult ning tugines oma hinnangutes vaid enampakkumise tingimustes nõutule. Enampakkumuse tingimused olid sellised just põhjusel, et oleks kindlustatud laadimistaristu järjepidev toimimine ning klientide rahulolu.

Tingimused olid kõigile pakkujatele võrdsed ja nägid muu hulgas ette võimaluse esitada ka ühispakkumus, mis oli mõeldud just selleks, et kui mõne nõude täitmisega on probleeme, saab toetuda teise osapoole kogemusele. Luku-Experdi poolt esitatud pakkumus ei vastanud kokku kahele esitatud konkreetsele tingimusele.

Komisjon ei oleks käitunud erapooletult kui oleks tunnistanud edukaks puuduliku pakkumuse ja andnud seega ebaausa eelise Luku- Experdile.

MKM on hinnanud pakkumusi erapooletult, meil pole põhjust eeldada, et ka Tallinna Ringkonnakohus teisele seisukohale jääda võiks.

ELMO kiirlaadimistaristu hõlmab 168 laadimisseadet, mis koos ELMO veebidomeeni ja kaubamärgi kasutusõigusega pidi müüdama 13. Augusti otsusega Elektrilevile.

MKM pani ELMO kiirlaadimistaristu enampakkumisele juunikuus, pakkumisi laekus kaks. Teise pakkuja, Luku-Expert OÜ pakkumus oli küll 15 000 euro võrra suurem, kuid kuna pakkuja ei suutnud MKMi otsuse kohaselt «nõuetekohaselt ja juriidiliselt siduvalt tõendada lubadust teenuse katkematuks jätkumiseks, ei olnud võimalik nende pakkumust nõuetele vastavaks lugeda».

ELMO on Eesti valitsuse ja Mitsubishi Corporationi koostöös käivitatud programm energiatõhusate ja keskkonnasäästlike elektriautode ja laetavate hübriidide kasutusele võtmise toetamiseks. Programmi viisid ellu majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, sotsiaalministeerium ja SA KredEx.

Märksõnad
Tagasi üles