Gemalto: PPA hiigelnõue on täiesti ebaproportsionaalne

Turvariskiga ID-kaart

FOTO: Erik Prozes

Pärast politsei- ja piirivalveameti (PPA) tänast teadet avaldab ID-kaardi tootja Gemalto imestust ametkonna ootamatu otsuse üle katkestada kompromissikokkulepet puudutavad läbirääkimised.

Gemalto teatas pressiteates, et soovib selgitada, et teda ei saa ühelgi moel pidada vastutavaks sellise lahenduse eest, kuna ta on kogu aeg pidanud läbirääkimisi rahumeelse kompromissikokkuleppe sõlmimiseks äärmise konfidentsiaalsusega ja heas usus.

«Seega avaldab Gemalto sügavat kahetsust PPA uue lähenemise pärast viia asi kohtusse,» märgitakse pressiteates.

«Gemalto ei saa kommenteerida hagi ennast, kuna saab praegu tugineda vaid meedias esitatud informatsioonile, kuid soovib siiski rõhutada, et PPA poolt tänases pressiteates nimetatud nõue on täielikult ebaproportsionaalne, võrreldes sellega, mida PPA ise pakkus kokkuleppeks. Lisaks rõhutab Gemalto, et ta ei ole rikkunud oma lepingulisi kohustusi ning jätkab nende täitmist,» kinnitab Gemalto.

Gemalto kinnitusel on ettevõte näidanud üles selget tahet lahendada kohtuväliselt, täielikult ja lõplikult kõik olemasolevad nõuded, mis on seotud ID-kaardi tarnelepinguga, kuna usub, et see on mõlema poole parimates huvides.

«Kujunenud olukorrast tulenevalt valmistub Gemalto kohtumenetluseks ning usaldab täielikult Eesti kohtute võimekust selgitada välja lepingust tulenevad poolte kohustused ning lahendada vaidlus PPA-ga neile kohustustele vastavalt; seega rohkem kommentaare ei ole võimalik hetkel anda,» märgitakse pressiteates.

PPA esitas eile Harju maakohtule hagi ID-kaardi tootja Gemalto AG vastu ning nõuab talt 152 miljonit eurot leppetrahvi seoses sel aastal enam kui 11 000 ID-kaardis avastatud turvaveaga, lisaks on tulemas hagi möödunud aastal kordades suurema ID-kaardi kriisi põhjustanud vea eest.

Tagasi üles