Kiiret internetti hakkab maaelanikeni viima ettearvatult Elektrilevi

FOTO: Elektrilevi

Riigiettevõte  Elektrilevi võitis ettearvatult riigi enda korraldatud konkursi, mille tulemusel saab 20 miljonit eurot kiiret internetti võimaldava valguskaabli vedamiseks maapiirkondadesse.

Konkursi korraldanud Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) leidis, et elektrilevi tegi konkurentidest parema pakkumise nii liitumisvõimaluste arvu, ühe juurdepääsupunkti toetuse suuruse kui ka maakondade kaetuse võrdsemaks muutmist arvestades. Elektrilevi ehitab välja järgneva viie aasta jooksul 40 016 kiiret internetiühendust.

Lisaks Elektrilevile osalesid konkursil ka tema partner OÜ Corle ja riiklik Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). Viimane langes välja juba esimeses voorus, kuna ei täitnud nõuet, mille kohaselt peab taotleja viimase kolme lõppenud majandusaasta keskmine käive ületama viis miljonit eurot.

Järgmise sammuna asub TJA sõlmima Elektrileviga lepingut toetuse abil võrgu välja ehitamiseks. Peale lepingu sõlmimist võtab Elektrilevi liitumisvõimaluse saavate aadressidega ühendust.

Need inimesed, kes soovivad liitumisvõimalust kasutada, peavad omalt poolt panustama kuni 200 eurot. Ühe ühenduse väljaehitamisse panustab riik ligi 500 eurot, ning ülejäänud kulud katab Elektrilevi.

Majandusministeeriumi ülesandel korraldatud avaliku konkursi eesmärk oli leida ettevõte, kes hakkab riigi toetusel rajama kiireid internetiühendusi nendesse kodudesse, kus praegu teenus puudub või ei ole piisavalt kvaliteetne ning kuhu Eesti sideoperaatorid ei plaani investeerida lähema viie aasta jooksul.

Riikliku toetuse kogusuurus on 20 miljonit eurot viieks aastaks ning konkursi võitnud ettevõtja on kohustatud ülejäänud kulutused tasuma omafinantseeringuga. Loodav võrk peab olema nn neutraalvõrk, mille kaudu saavad oma teenuseid klientideni viia kõik telekomiettevõtted.

Konkurss kuulutati välja pärast seda, kui eelmine IT-minister Urve Palo oli tühistanud oma lubaduse jagada sama raha maakondlikele projektidele, kes olid valmis ise valguskaabli elanikele vedama.

Riigikogu on pannud Elektrilevile kohustuse anda oma elektriliine tasuta kasutada igaühele, kes soovib mööda neid internetikaablit vedada. Paraku on Elektrilevi kehtestanud sellele siiski hinnad ja rahvasaadikute nõue ei saanud reaalsuseks.

Tagasi üles