R, 31.03.2023

Eesti telekomifirma: IT-minister Tammist eelistab välismaa konkurente

Aivar Pau
, ajakirjanik
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Rene Tammist.
Rene Tammist. Foto: Joakim Klementi

Eestimaine telekomiettevõtte Levikom saatis valitsuse liikmetele märgukirja, milles süüdistab IT-minister Rene Tammistit välismaiste konkurentide eelistamises järgmise põlvkonna  5G sidesageduste jagamisel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) algatas 23. oktoobril avaliku konkursi, millega jagatakse telekomiettevõtetele 5G võrkude rajamise jaoks vajalikke sagedusi sagedusalas 3410–3800 MHz.

Levikom leiab, et 5G ajastu tulekul peaks olema loodud võimalus turule pääseda paljud uued tehnoloogiad ja teenuste osutajad ning seda saab saavutada ainult seeläbi, ent kõnealuse konkursi tingimused seda ei soosivat.

Põhjus selles, et konkursi eelnõu näeb ette vaid kolme sagedusloa väljastamise 5G võrkude rajamiseks, ehk Levikomi hinnangul on need mõeldud vaid suurte välismaiste operaatorite Telia, Tele2 ja Elisa jaoks.

«Ainult kolme sagedusloa väljastamine konkursil ei soodusta uutel võrkudel ja tehnoloogiatel baseeruvate teenuste ja rakenduste kiiret kasutuselevõttu ja pärsib tehnilist arengut,» seisab Levikomi kirjas. «Eelnõuga on põhjendamatult vähendatud väljastatavate lubade arvu.»

Ettevõte märgib, et täna on Eestis turul neli üleriigiliselt juhtmeta internetti pakkuvat operaatorit - Telia, Elisa ja Tele2 mobiilinterneti lahendusega ning Levikom juhtmeta püsiühenduse lahendusega -, mistõttu määrusega ettenähtud vaid kolme sagedusloa väljastamine  tähendab riigi poolt põhjendamatut ja pretsedenditut otsuse korras jõuga konkurentsi piiramist. Määrus tähendavat ka ühelt turuosaliselt täna kasutuses oleva sagedusloa sundloovutamist.

«Valitud kolme sagedusloa alternatiiv piirab konkurentsi ja loob eeldused Eesti sideturul tegutsevate välismaiste sideettevõtete kollektiivse turgu valitseva seisundi tugevnemiseks, sulgedes täielikult turu uutele kohalikele või välismaistele tegijatele,» seisab märgukirjas. «Kolme sagedusloa väljastamise korral on ülimalt tõenäoline, et kolm sagedusluba võidavad olemasolevad mobiilioperaatorid, kuivõrd neil on ärilistel ja majanduslikel põhjustel võimalus oksjonil alati kõrgemat hinda pakkuda kui turule siseneval suurtegijast või kohalikul operaatoril.»

Levikom peab toimuvat selgeks stagnatsiooniks, kuna  neljanda operaatori turule tulek välistatakse. Märgukirjale on alla kirjutanud ettevõtte juhatuse esimees Toomas Peek.

Minister Rene Tammisti kommentaar

Sagedusload on riigile kuuluv väärtuslik ning samas piiratud ressurss, riigi ja ka tarbijate jaoks parima tulemuse saavutamiseks on vajalik korraldada võistlevate äriplaanidega konkurss.

5G jaoks saab eraldada kolm kasutusluba eraettevõtjatele. Kui jagada sagedusala väiksemateks osadeks, nagu pakkus välja Levikom, siis piiraks see e-teenuste kasutamise rakendamist, sest 5G tulekuga kaasnevate suurte andmemahtudega toimetuleku võime väheneks.

Mitte kedagi ei ole konkursil seatud eelispositsiooni - kõigil sideettevõtjatel on võimalik 5G sageduslubade oksjonil osaleda ja osalema on oodatud ka Levikom.

Määruse ettevalmistamine on kulgenud aktiivse kaasamise saatel, kohtutud on Levikomi, samuti Telia, Tele2 ja Elisaga, et arutada kasutuslubade jagamist ning selgitatud, millised on oksjoni korraldamise võimalused. Oleme avatud ka edasisteks aruteludeks ja kohtumisteks.

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Märksõnad
Tagasi üles