FOTO: Robotex

Mis asi on nutivanemlus?

Nutivanemlust on päris keeruline defineerida. Kindlasti on nutivanemad oma loomult uudishimulikud, soovivad teada, kuidas nutivahendid ja -programmid töötavad ning seda teadmist ka lastele edasi anda. Nutiperedes on vanemad üldjuhul ära tabanud, et maailm nõuab tänapäeval palju oskuseid, mida saab juba lapsest saati arendada nutivahendeid targalt kasutades.

Osalete selle aasta Robotexil. Kes kuuluvad teie võistkonda? Mis on huvitav võistluse “Meie esimene start-up” juures?

Eelmisel aastal käisin Robotexi Insplay Roboliigas võistlemas oma ja sõprade lastega. Sel aastal otsustasin, et julge hundi rind on rasvane ning hakkasin Pelguranna lasteaias, kus ka minu laps käib, suuremat gruppi koolieelikuid juhendama. Nendega tuleme siis sel aastal mitme võistkonnaga Robotexile. Ma arvan, et ilma Pelguranna lasteaia õpetajate ja juhtkonna toetuseta poleks ma julgenud seda üritust ette võtta, seega suur aitäh neile! Huvitav selle aasta võistlusteema juures on see, et läbi oma esimese start-upi loo saame õppida paremini koos töötama, paremini oma mõtteid väljendama ja koos lahendusi otsida. No ja robotid teevad ju iga teema põnevamaks!

Kuidas seletada lastele kõige lihtsamalt ettevõtlust ja seda, mida tähendab start-up?

Väikestele lastele ettevõtlust seletada päris niisama ei saa - kõik tuleb teha läbi praktilise mängulise tegevuse. Panna lapsed juttu kuulama sel ajal, kui nad kõik

tahaksid hoopis robotitega mängida, ei õnnestu, vähemalt minul mitte. Küll aga tulevad lastel väga kergelt ideed, kuidas ja milliste vahenditega maailma paremaks muuta. Kes ei tahaks näiteks

masinat, mis kõik mänguasjad kokku korjab ja ära sorteerib või mänguväljakul olles sinu pooleldi söödud jäätist hoiustab kuni jälle jäätise isu peale tuleb. Sealt saab edasi arutada selle sama idee baasil, kuidas üks ettevõte või start-up sündida ja toimida võiks. Kas need ideed laste poolt täna reaalselt teostatavad on, ei oma suurt tähtsust.

Mis on põhilised raskused nutivanemluse juures?

Raskused tunduvad ajas muutuvat - esimesel hetkel oli kõige keerulisem küsimus, millest alustada, millised vahendid koju muretseda tasub ja millised mitte, kuidas leida materjale.

Nende teemadega sain tegelikult päris kiirelt järjele, sest materjale ja ideid liigub veebis pal-

ju ning vahendeid on võimalik proovida erinevatel üritustel (Robotex kaasa arvatud) ja ka koolides, lasteaedades ning mujalgi. Täna on kõige keerulisem mure aeg - seda pole kunagi nii palju kui sooviks. Uusi ideid tekib iga nädal, aga lastega ei saa alati täpselt ette ennustada, kuidas päev läheb, kas me üldse jõuame nende teemadeni, mida mina plaanin nendega läbida. Teinekord teeme terve tunni jooksul ainult ilma seadmeta programmeerimist ehk siis käskluste abil liigume ringi või katsume mõne väga igapäevase tegevuse nii väikesteks sammudeks tükeldada, et isegi

robotid sellega hakkama saavad.

Kuidas saaks teha robootikaõpet lasteaias lihtsamaks? Mida juhendajad peaksid teadma?

Paljudes lasteaedades on vahendid robootika õpetamiseks juba olemas. Lapsevanematel tasub olla veidi uudishimulik ja uurida, mida nende lasteaias tehakse. Teinekord on erinevaid põhjuseid, miks haridusroboteid kasutusele pole võetud - kas jääb asi oskuste taha või ei osata leida ees-

tikeelseid materjale. Kui lapsevanemal on endal oskused olemas - pakkuge end appi ja lööge kaasa! Usun, et ükski lasteaiaõpetaja ei ütle ära sellest, kui mõni lapsevanem soovib lastele robootikast rääkida ning lastega koos robotitele käskluseid jagada. Ja nagu juba enne mainitud sai - “programmeerida” saab ka ilma seadmeteta. Kõige tähtsam on minu arvates hoida meel ava-

tuna - pole hullu, kui ei saa tehtud just see, mida plaanid, või mõni robot ei tööta just nii nagu soovid. Kui lapsel on peale tegevust tekkinud mõni uus ja põnev idee või teab ta veidi rohkem kui enne või oskab ta paremini teiste lastega koostööd teha - siis ongi väga hästi!

Mida soovitate kõigile võistlejatele, kes tulevad Robotexile?

Ärge unustage end ainult võistlema, vaadake ka, mida teised teevad, nautige festivali melu ning tundke uhkust oma uute oskuste ja teadmiste üle!