FOTO: iStock

Eelmisel nädalal avaldati värske Telia Laste Nõuandva Paneeli uuringu tulemused, kust selgub, milliste murede ja rõõmudega lapsed internetis tegutsedes kokku puutuvad, kirjutab Raigo Neudorf tehnoloogiaportaalist Digitark. 

Telia Laste Nõuandva Paneeli uuring viidi läbi 7 riigis: Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Taanis ja Norras. Laste käest uuriti, millised on nende mured ja rõõmud internetis seoses sõpruse, info usaldusväärsuse, koolitööde tegemisega, füüsilise ja vaimse heaoluga ning peresuhetega. Lisaks ankeetküsitlusele tegid lapsed uuringu käigus animafilme, milles jagati nõuandeid noorematele selle kohta, kuidas internetis turvaliselt ja positiivselt hakkama saada.

Keskmiselt pooled (49%) lastest tajuvad, et täiskasvanud on nende online-hobide ja huvide suhtes toetavad. Samast uuringust selgub aga, et Eesti lapsed tunnevad täiskasvanute toetust oluliselt vähem kui teiste riikide lapsed. Kui Eesti lastest nõustub sellega kolmandik (32%), siis Rootsi lastest arvab samamoodi üle poole (58%). Samas näitas Telia Laste Nõuandva Paneeli uuring eelmisel aastal, et just ema ja isa on esimesed inimesed, kelle poole pöördutakse mõne internetikeskkonna probleemi korral.

Pooled uuringus osalenud Eesti lastest arvasid, et internet on aidanud neil saada uusi sõpru, leida kasulikku infot koolitöödeks ja lahutada meelt. Võrreldes teiste riikidega arvavad Eesti lapsed sagedamini, et veedavad nutiseadmetes liiga palju aega (uuringu keskmine 38% vs Eesti laste keskmine 50%).

„Kui täiskasvanud eristavad pärismaailma digitaalsest maailmast, siis laste jaoks on internet ja igapäevane elu võrdväärse tähendusega. Mängude mängimine ja koolitööde tegemine on osa tavapärasest päevast, laste kontekstis on olulisem hoopis see, et internetis luuakse ja hoitakse sõprussuhteid. Huvitav trend on ka see, et kohati orienteeruvad lapsed digimaailmas nutikamalt kui täiskasvanud,“ ütles Telia Eesti toetustegevuste juht Elo Võrk. „Eesti lapsed ootavad oma vanematelt ka suuremat informeeritust, toetust ja hoolimist kõige suhtes, mida internetis kogetakse ja tehakse,“ jätkas Võrk.

Loe edasi Digitargast. 

Digitark.ee/SAADE räägib tehnoloogiast ja inimestest selle taga – vaata ja mõtle kaasa!