TJA Huawei juhtumist: meil pole infot ühegi küberohtliku toote kohta

Huawei

FOTO: Ng Han Guan / AP

Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) teatel ei ole tal infot selle kohta, et Eestis oleks kasutusel kasvõi üks küberturvalisust ohustavat seadet.

«Tänasel päeval ei ole TJA-le laekunud infot ühegi toote kohta, mis viitaks selle ohtlikkusele küberturvalisuse seisukohast. Samuti ei ole TJA-l põhjust anda Eestis riigiasutustele ja Eestis tegutsevatele mobiilside operaatoritele soovitusi kasutatavate võrguseadmete kohta,» ütle TJA peadirektori asetäitja Margus Krupp Postimehele kommentaariks Hiina mobiilsidetehnoloogia ettevõtte Huawei ümber puhkenud kahtluse laine kohta.

Krupp märkis, et Euroopa on välja töötamas õigusraamistikku, kuidas hinnata sideseadmete küberturvalisust ning kuidas piirata ohtlike toodete levikut ja kättesaadavust turul.

«Osaleme Euroopa töörühmades õigusaktide väljatöötamisel ja hiljem kanname hoolt nende rakendamise eest oma valdkonna piires,» lisas Krupp.

Samas Riigi Infosüsteemi Amet on soovitusi küberturvalist ohustavate seadete kohta Eesti riigiasutustee andnud.

«Küsimus pole üksnes Huaweis, vaid sarnaselt toimetame ka siis, kui kahtlused ilmnevad teiste tootjate puhul,» rääkis Postimehele RIA peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal Uku Särekanno.

Tehnilisi turvanõrkuseid on tema sõnul esinenud kõikidel tootjatel - näiteks on neid avastatud ka Juniperi ja CISCO toodetel. Samas jälgib RIA vahetult, mida Eesti peamised partnerriigid nende nõrkuste kohta oma luureinfo ja riskihinnangute najal arvavad.

RIA senine praktika olnud selline, et kui ühe või teise tootja puhul on ilmnenud partnerriikidel kahtlusi, siis on ka nende seadmete kasutust riigi hallatavates tuumikvõrkudes vältinud.

Teema tõstatus laiemalt Euroopa tasandile pärast Euroopa Komisjoni digivoliniku Andrus Ansipi reedest avaldust, kus ta nimetas Hiina sidetehnoloogia kasutamist Euroopas murettekitavaks, kuna Hiina IT-ettevõtted on kohustatud tegema koostööd riigi luureasutustega.

Andrus Ansip ütles reedel Postimehele, et on olnud alati igasuguste tark- ja riistvarasse ehitatud kohustuslike tagauste vastu. «Samuti teeb mind murelikuks, kui tehnoloogiaettevõtetele on pandud kohustus teha tihedat koostööd koduriigi luureorganitega,» lisas ta.

«Küberturvalisus on Euroopa Komisjonis prioriteet ja mitte vaid üksikute ettevõtete kontekstis. Meil on läbirääkimiste faasis kübeturvalisusega seotud ettepanekud, millega soovime jõuda nii kaugele, et ELis pakutavad tooted ja teenused oleks ühtmoodi küberturvalised, pakkugu neid siis Hiina või Rootsi või Ameerika ettevõtted,» lisas Ansip.

Mitmed riigid maailmas on USA eestvedamisel asunud loobuma Huawei toodete kasutamisest oma mobiilsidevõrkudes. Samas kasutab neid maailma 50 suuremast mobiilioperaatorist koguni 46.

Tagasi üles