T, 5.12.2023

Uskumatu! SKAIS2 arendustööd ähvardavad kasvada 23 miljoni euroni (1)

Aivar Pau
, ajakirjanik
Copy
SKAIS2 pressikonverents Sotsisaalministeeriumis. FOTO:SANDER ILVEST/POSTIMEES
SKAIS2 pressikonverents Sotsisaalministeeriumis. FOTO:SANDER ILVEST/POSTIMEES Foto: Sander Ilvest / Postimees
 • Riik tahab töösoleva arenduslepingu kõrvale sõlmida teistki

Kurikuulsa sotsiaalkaitse infosüsteemi uue versiooni (SKAIS 2) loomine on saanud uskumatuna tunduva jätku – sotsiaalministeeriumi all tegutsev Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) kuulutas juba 15 miljonit eurot neelanud projekti edasisteks arendusteks välja veel 8-miljonilise maksumusega hanke ja nii on projekti kogumaksumus kasvamas juba 23 miljoni euroni.

Riigihangete registrist ilmneb, et uus hange on välja kuulutatud 18. jaanuaril ning raamlepinguga otsitakse järgnevaks kolmeks aastaks arendajaid, kes hakkavad SKAIS2 baasil arendama sotsiaalkindlustuse valdkonna avalikke teenuseid ja nendega seotud töid.

Pakkumiste esitamise tähtaeg jõuab kätte juba 20. veebruaril.

Möödunud aasta 10. aprillil sõlmitud ja senini kehtiva 10-miljonilise lepingu kohaselt loovad, arendavad ja disainivad SKAIS2 platvormi AS Nortal ja Trinidad Wiseman.

«Kuid tagamaks võimaluse paralleelselt arendada eri teenuste funktsionaalsusi, on vajalik leida täiendavaid partnereid. Soov on jõuda teenustega valmis võimalikult kiiresti, et hoida kokku riigi ressursse ja pakkuda kasutajatele paremaid lahendusi,» seisab uue hanke tingimustes.

Hangitavaks skoobiks on dokumentide kohaselt  SKAIS2 jätkuarenduste elluviimine puuduolevate funktsionaalsuste realiseerimiseks:

 • Täienduste ja muudatuste arendus, sh arhitektuuris;
 • X-tee liideste arendus infosüsteemide vahel ;
 • Liideste arendus ärikomponentide vahel;
 • Uute teenuste arendamine ja andmemigratsioon SKAIS1-st.

Nortali arendusüksuse juht Eestis Ats Albre ütles uue hanke kommentaariks Postimehele, et Nortali vaatenurgast muudatusi ei ole - projekt käib ning Nortal teostab lepingus sätestatud töid vastavalt kokkulepitud ajagraafikule.

SKAIS2 on kahtlematult Eesti riigi kõige kallim ja keerulisim arendusprojekt. Seda asusid aastal 2014  vedama ettevõtted Tieto ja Icefire, kuid ei saanud vaatamata kulutatud 7 miljonile eurole sellega hakkama, osaliselt kindlasti tellija ehk riigi süül.

Seejärel asuski töid edasi tegema Nortal. Nortali ülesandeks on vana süsteemi arhitektuuri korrastamine, SKAIS2 jätkuarenduste elluviimine puuduolevate funktsionaalsuste realiseerimiseks ja tarkvara hooldus. Hanke teise võitja, Trinidad Wiseman OÜ, ülesandeks aga kasutajaliideste disainimine kodanikele, teenuseosutajatele ja ametnikele.

«Tegu on vaieldamatult ühe keerulisema ja mastaapsema muudatuste ellukutsumise ja juhtimise projektiga, mille raames muudetakse lõppkasutaja vajadustest lähtuvalt ulatuslikult nii seniseid teenuseid kui ka korraldatakse ümber mitmed organisatsioonisisesed protsessid,» ütles  Nortali juhatuse liige Andre Krull pärast möödunud aastal sõlmitud lepingu sõlmimist.

Riigi pool veab arendusi sotsiaalministeeriumi all tegutsev Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK). Vähem kui aasta eest Nortaliga lepingu sõlmimise järel ei andnud tellija kuidagi märku, et tulemas on veel peaaegu samas mahus lisahange.

Sotsiaalkindlustusamet teostab igakuiselt enam kui 700 000 makset, mis moodustavad kokku ligi 200 000 000 eurot väljamakseteks igas kuus. SKAIS2 süsteemi olulisuses on raske kahelda: just sellel tugineb igapäevane 110 toetuse ja pensioni maksmine: näiteks vanemahüvitis, ohvriabi, matusetoetus, elatisabi, pension, isegi olümpialaste preemia.

SKAISi ajalugu

 • SKAIS1 võeti kasutusele 17 aastat tagasi, 2000. aastal.
 • SKAIS2 projekti ettevalmistus algas 2011. aastal, kui viidi läbi SKAIS2 visiooni töötuba, kus töötati välja sisulised printsiibid, millest lähtutakse SKAIS2 arendamisel.
 • 2012. aasta jaanuaris sõlmisid SOM ja MKM SKAIS2 arendamiseks tähtajatu koostöökokkuleppe, sh MKMi osalemine projekti juhtrühmas ning teenuste arendamise nõustajana.
 • 2013. aastal osteti sisse SKAIS2 IT-strateegia ja ärireeglite analüüs. Sama aasta oktoobris algatas sotsiaalminister oma käskkirjaga SKAIS2 hanke. Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 11. november 2013.
 • Jaanuaris 2014 kinnitati sotsiaalministri käskkirjaga ettepaneku tegemine dialoogi alustamiseks viiele taotlejale ja ühistaotlejale (Nortal AS; AS Helmes; ühistaotlejad OÜ Icefire ja Tieto Estonia AS; ühistaotlejad Affecto Estonia, Mindware OÜ ja UAB Affecto Lietuva; ühistaotlejad As Finestmedia ja Software Mind S.A)
 • Juunis 2014 tunnistati edukaks ühispakkujate OÜ Icefire ja Tieto Estonia AS pakkumus.
 • Juuli keskel 2014. aastal astus ametisse sotsiaalministeeriumi praegune kantsler, kes allkirjastas 31. juulil SKAIS2 raamlepingu tähtajaga 48 kuud. Augustis 2014 sõlmiti esimene hankeleping.
 • 2015. aasta riigieelarve läbirääkimistel lepiti kokku, et projektile vajalike eelarvevahendite katteallikaks on MKMi struktuuritoetuste vahendid 4 miljoni euro ulatuses, ülejäänud vahendid planeeritakse riigieelarvest. 2015. aasta riigieelarves SKAIS2 projektile raha ei eraldatud ja struktuuritoetuste vahendid avanesid pool aastat planeeritust hiljem. See tingis SKAIS2 projekti tööde peatumise ligi pooleks aastaks.
 • 2015. aasta juunis saabus RIA otsus esimese SKAIS2 projekti rahastamise kohta ning juuli algusest sai alustada taotlemist SF jooksvast taotlusvoorust.  Taotluste esitamise eelduseks oli taotleja ja rakendusasutuse vahel kooskõlastatud SKAIS2 projekti tegevusplaan. SKAIS2 projekti tegevusplaani kooskõlastas sama aasta juuli alguses MKMi riigi infosüsteemide osakond.
 • SKAIS2 projekti tegevusplaani kinnitamisega samaaegselt saatis majandus- ja taristuminister SOMile märgukirja, et juhtida tähelepanu riskidele SKAIS2 projektis.
 • 2015. aasta detsembris astus Icefire OÜ projektist välja; raamlepingu teine partner Tieto Estonia AS teatas, et võtab vastutuse ja jätkab projekti elluviimist.
 • 2016. aasta juunis fikseeriti uus projekti ajakava, sh 1. jaanuarist 2017 kasutusele võetav SKAIS2 funktsionaalsus ja protsesside arendamise ajakava.
 • 2016. aasta detsembris sõlmiti SOMi ja Tieto Estonia AS vahel nn kompromissleping, milles lepiti kokku, et jaanuaris 2017 võetakse uues infosüsteemis kasutusse elatisabi, puudega isiku teenused ja finantsarvestus ning lepiti kokku kriitiliste tööde detailne kirjeldus ja tähtajad. Samuti lepiti kokku kahju hüvitamises seoses tööde valmimise viibimisega ja uues töö üleandmise loogikas (protsessipõhine).
 • 1. jaanuarist 2017 alustas sotsiaalministeeriumi haldusalas tööd Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK), mis peaks tagama tellijapoolse suurema IT-kompetentsi ja -toe.
 • 2017. aasta augustis otsustas riik lõpetada lepingu Tietoga ja kuulutada välja uue hanke, mille eeldatavaks maksumuseks on 10 miljonit eurot ja ajaliseks mahuks neli aastat.
 • 1. aprill 2018 - ametist lahkub sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu asekantsler Ain Aaviksoo.
 • 10. aprill 2018 - sõlmitakse SKAIS2 leping Nortali ja Trinidad Wisemaniga
 • 18. jaanuar 2019 - kuulutatakse välja hange SKAIS2 edasisteks arendusteks
Kommentaarid (1)
Copy

Märksõnad

Tagasi üles